Hội thảo “Vai trò của thư ký trong quản trị công ty hiện đại”

Với định hướng Quản trị công ty là yếu tố nền tảng cho việc phát triển bền vững của Doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) phối hợp với Hiệp hội Kế toán Công chứng Úc (CPA Australia), Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD) đồng tổ chức Hội thảo “Vai trò của Thư ký Công ty trong Quản trị Công ty hiện đại.”

Ngày nay, vị trí của Thư ký Công ty được kỳ vọng là người tham vấn chuyên môn về khía cạnh quản trị cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành nhằm đưa ra các quyết định chiến lược phù hợp, đảm bảo tuân thủ cũng như cân bằng lợi ích của các bên có quyền lợi liên quan. Chức năng, nhiệm vụ của Thư ký Công ty cũng đã được quy định trong Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn khác về Quản trị doanh nghiệp. Để làm rõ hơn, cung cấp thêm các thông tin liên quan nhằm định vị vai trò của vị trí này trong cơ cấu tổ chức của Công ty, Ban Tổ chức kính mời đại diện của Quý Doanh nghiệp đến tham dự Hội thảo với theo nội dụng chương trình cụ thể có thể tải tại đây.

Thành phần tham dự

Thành viên Hội đồng quản trị, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, Thư ký công ty, Bộ phận Quan hệ cổ đông, Người phụ trách Quản trị công ty tại Doanh nghiệp.

Thời gian: 8h30 -11h30 ngày 11/06/2019

Địa điểm: Hội trường lầu 11 Exchange Tower – Sở GDCK TP.HCM tại Số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Lưu ý: Vì mục tiêu bảo vệ môi trường, chúng tôi sẽ không cung cấp bản in tài liệu Hội thảo. Vui lòng tải tài liệu tại www.hsx.vn về thiết bị di động của quý vị vào ngày 10/6/2019

Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý Công ty vui lòng gửi đăng ký tham dự về Ms. Phạm Thị Mai (Phòng Đối Ngoại): Điện thoại: 028 38 217 713 (Ext 2009) hoặc email: maipt@hsx.vn trước ngày 07/06/2019

Start Time / Thời gian bắt đầu

8:30 sáng

Thứ Ba, 11/06/2019

Finish Time / Thời gian kết thúc

11:30 sáng

Thứ Ba, 11/06/2019

Venue / Địa điểm

Hội trường lầu 11 Exchange Tower - Sở GDCK TP.HCM tại Số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

View map here

Total Seats / Số chỗ

0

Program Fee / Lệ phí

MIỄN PHÍ