Sự kiện này chỉ dành cho đại biểu có giấy mời

Start Time / Thời gian bắt đầu

6:00 chiều

Thứ Năm, 08/04/2021

Finish Time / Thời gian kết thúc

8:30 chiều

Thứ Năm, 08/04/2021

Venue / Địa điểm

Diamond B, Tầng trệt, Sofitel Saigon Plaza, 17 Lê Duẩn, Q1, TP HCM

View map here

Total Seats / Số chỗ

0

Program Fee / Lệ phí

Call for price