Sự kiện này chỉ dành cho đại biểu có giấy mời

Start Time / Thời gian bắt đầu

5:30 chiều

Thứ Tư, 28/10/2020

Finish Time / Thời gian kết thúc

8:00 chiều

Thứ Tư, 28/10/2020

Venue / Địa điểm

Ballroom 2, Tầng 1, Le Meridien Saigon Hotel 3C Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

View map here

Total Seats / Số chỗ

0

Program Fee / Lệ phí

Call for price