Chào mừng thành viên Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam!

Kính gửi Ông/Bà,

Ông/Bà hiện đã gia nhập thành viên Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam!

Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) là một tổ chức chuyên nghiệp nhằm nâng cao nhận thức và góp phần thúc đẩy việc áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quản trị công ty tốt tại các doanh nghiệp Việt Nam. Các hoạt động của VIOD hướng đến chuyên nghiệp hóa Hội đồng Quản trị (HĐQT), thúc đẩy các chuẩn mực cao về đạo đức kinh doanh và tính minh bạch, thiết lập một mạng lưới các thành viên HĐQT độc lập, xây dựng để kết nối các lãnh đạo doanh nghiệp với các bên có quyền lợi liên quan, và qua đó giúp các công ty duy trì và cải thiện niềm tin của nhà đầu tư.

Khi tham gia thành viên VIOD, Ông/Bà sẽ có cơ hội để kết nối, học tập và tham gia các chương trình Quản trị Chuyên sâu, được thiết kế để giúp củng cố và phát triển năng lực quản trị công ty của chính mình.

Để giúp VIOD ngày một hoàn thiện hơn, vui lòng bấm vào đây để góp ý cho chương trình của VIOD.

Để được hỗ trợ thêm về Chương trình Thành viên Cá nhân (IMP), xin vui lòng liên hệ membership@viod.vn

Trân trọng,

Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD)