Chuẩn bị cho mùa Đại hội 2021 – Tối ưu hóa hiệu quả Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến

DIỄN GIẢ

Bà Hà Thu Thanh

Chủ tịch HĐQT VIOD và Chủ tịch HĐTV Deloitte Vietnam

Bà Trần Anh Đào

Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK TP.HCM

Ông Trương Gia Bình

Chủ tịch HĐQT, FPT

Ông Phan Đức Hiếu

Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, CIEM

Tiến sĩ Nguyễn Thị Láng

Chủ phần hùn, Công ty Luật Duane Morris Việt Nam

Ông Chaly Mah

Chủ tịch HĐQT độc lập NBN Network Singapore

CHƯƠNG TRÌNH

9:00 – 9:10Phát biểu khai mạc
Bà Trần Anh Đào, Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK TP.HCM
9:10 – 9:20Đại hội đồng cổ đông trực tuyến – những lưu ý về mặt pháp lý
Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, CIEM
9:20 – 9:35Chia sẻ ”Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại FPT”
Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT
9:35 – 10:10

Phiên tọa đàm “Tối ưu hóa hiệu quả của Đại hội đồng Cổ đông Trực tuyến – Những lưu ý chính”

 • Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch HĐQT VIOD và Chủ tịch HĐTV Deloitte Vietnam
 • Bà Trần Anh Đào, Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK TP.HCM
 • Ông Chaly Mah, Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập, NetlinkBNB, Singapore, Chủ tịch HĐQT Du lịch Singapore, Chủ tịch Tập đoàn Surbana Jurong, Chủ tịch Hiệp hội kế toán Singapore
 • Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT, FPT
 • Tiến sĩ Nguyễn Thị Láng, Chủ phần hùn, Công ty Luật Duane Morris Việt Nam
10:10-10:15Tổng kết
Bà Hà Thu Thanh, chủ tịch HĐQT VIOD và Chủ tịch HĐTV Deloitte Vietnam

BÀI TRÌNH BÀY

VIDEO CỦA HỘI THẢO

CÂU HỎI / TRẢ LỜI

Chúng tôi nhận được rất nhiều các câu hỏi từ những người tham dự hội thảo. Tuy nhiên, do thời lượng có hạn, nên một số câu hỏi chưa được trả lời tại buổi hội thảo. Chúng tôi xin cập nhật trong phần này phần trả lời của Ban tổ chức và các diễn giả cho các câu hỏi đó. Phần trả lời sẽ được cập nhật liên tục ngay khi chúng tôi nhận được các câu trả lời từ phía các diễn giả.

Các trả lời dưới đây là các hướng dẫn chung liên quan đến các vấn đề được các thành viên tham dự Hội thảo trực tuyến yêu cầu. VIOD, các đối tác và các chuyên gia không chịu trách nhiệm đối với các hậu quả do việc sử dụng các tài hướng dẫn này. Các vấn đề chi tiết cần tham khảo ý kiến của các luật sư/chuyên gia.

Câu hỏi 1:

Xin hướng dẫn cụ thể để việc tổ chức ĐHCĐ trực tuyến được tổ chức đúng quy trình, thủ tục, đúng qui định pháp luật, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị những gì, theo tôi được biết:

 • Quy chế bỏ phiếu trực tuyến đã được ĐHCĐ thông qua.
 • Điều lệ có quy định hình thức tham dự ĐHCĐ trực tuyến.
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử với VSD

Ngoài ra còn những điều gì cần lưu ý nữa, mong diễn giả chia sẻ thêm.

Về cơ bản, trước hết việc tổ chức ĐHCĐ trực tuyến cần tuân thủ đầy đủ toàn bộ các quy định về trình tự, thủ tục tổ chức ĐHCĐ theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp và các Nghị định hướng dẫn cũng như Luật Chứng khoán (áp dụng đối với công ty đại chúng), bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thực hiện đầy đủ các bước về đưa ra Quyết định về triệu tập ĐHCĐ, chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự, soạn thảo đầy đủ các tài liệu họp ĐHCĐ, tập hợp ủy quyền và xác nhận dự họp… Sau đó, để chuẩn bị cho bước họp ĐHCĐ trực tuyến, ngoài các trình tự thủ tục thông thường nêu trên, doanh nghiệp còn cần phải:

– Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;
– Thông qua Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông;
– Điều lệ có quy định về tổ chức ĐHCĐ trực tuyến

Ngoài những vấn đề về pháp lý như nêu trên thì doanh nghiệp cần làm việc chặt chẽ với một bên thứ ba cung cấp dịch vụ hỗ trợ họp ĐHCĐ trực tuyến để thống nhất gói dịch vụ công nghệ thông tin hỗ trợ (ví dụ dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại VSD (Trung tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam)) hay các gói dịch vụ do các đơn vị khác cung cấp, đồng thời cũng cần lưu ý các vấn đề pháp lý liên quan đến việc ký kết hợp đồng dịch vụ này, bao gồm nhưng không giới hạn ở vấn đề bảo mật thông tin của cuộc họp; vấn đề trách nhiệm bồi thường khi xảy ra các rủi ro kỹ thuật (ví dụ đường truyền của hệ thống) làm ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu hay gián đoạn cuộc họp, vấn đề lưu trữ thông tin, dữ liệu điện tử của ĐHCĐ….

Câu hỏi 2:

Đâu là cơ sở pháp lý trong việc kiểm tra tư cách cổ đông trực tuyến, uỷ quyền của cổ đông.

Về vấn đề cơ sở pháp lý của việc kiểm tra tư cách cổ đông trực tuyến, hiện trong luật không quy định cụ thể, tuy nhiên nội dung này cần được quy định cụ thể trong Điều lệ và/hoặc Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến của doanh nghiệp để có cơ sở cho doanh nghiệp áp dụng. Tùy vào đặc thù của mỗi doanh nghiệp và hệ thống kỹ thuật mà doanh nghiệp sử dụng phục vụ cho cuộc họp ĐHCĐ trực tuyến, việc xác định tư cách cổ đông bước đầu trước khi diễn ra cuộc họp thông thường sẽ được xác minh thông qua các thông tin cá nhân cơ bản của cổ đông như họ tên, thông tin Chứng minh nhân dân, thông tin địa chỉ, số điện thoại liên lạc, thư điện tử…để trên cơ sở đó doanh nghiệp hoàn tất danh sách cổ đông dự họp chính thức. Việc xác nhận tư cách cổ đông được xem là hoàn tất sau khi có đầy đủ các thông tin này. Trên cơ sở danh sách cổ đông dự họp đã chốt này, doanh nghiệp sẽ làm việc với bên cung cấp dịch vụ tổ chức họp ĐHCĐ trực tuyến để thiết lập các tài khoản đăng nhập cho cổ đông, việc cổ đông đăng nhập dự họp sẽ được xác nhận qua việc điền chính xác thông tin đăng nhập riêng cho mỗi cổ đông và thậm chí còn phải qua bước nhập mã OTP gửi đến số điện thoại của cổ đông. Thông thường theo Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến, cổ đông sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin chính xác và chịu trách nhiệm về thông tin mình cung cấp và có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản truy cập vào cuộc họp ĐHCĐ;

Về vấn đề ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHCĐ, cổ đông được áp dụng quyền ủy quyền cho người khác đại diện tham dự cuộc họp ĐHCĐ theo quy định của Luật doanh nghiệp. Việc ủy quyền sẽ được thực hiện bằng văn bản theo quy định tại Điều 144.2 của Luật Doanh nghiệp, thông qua mẫu Giấy ủy quyền mà doanh nghiệp ban hành kèm với các tài liệu khác phục vụ cho cuộc họp ĐHCĐ. Trình tự cụ thể của việc ủy quyền cần tuân theo quy định tại Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến của công ty hoặc điều lệ.

Câu hỏi 3:

a. Trong trường hợp số ứng viên = số thành viên HĐQT cần bầu, DN có thể đưa vào Điều lệ cty trường hợp bầu TV HĐQT khi số ứng viên = số TV cần bầu thì việc bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết tán thành/ko tán thành/ko có ý kiến như các nội dung khác được ko ạ?

b. Đồng thời, đưa vào qui chế quản trị nội bộ cty luôn. Ngày đại hội trình ĐHCĐ thông qua qui chế bầu cử xin bầu TV HĐQT bằng hình thức bỏ phiếu tán thành/ko tán thành/ko có ý kiến như các ND khác được ko ạ?

Theo Điều 148.3 của Luật Doanh Nghiệp: Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Do đó, việc có thể thực hiện bầu thành viên HĐQT bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết tán thành/không tán thành/không có ý kiến trong trường hợp số ứng viên bằng số thành viên HĐQT có thể thực hiện được nếu doanh nghiệp đưa vào Điều lệ. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có thể đưa nội dung này vào quy chế quản trị nội bộ công ty và quy chế bầu thành viên HĐQT.

Câu hỏi 4:

Theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 144 Luật DN 2020:
“3. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợpsau đây:
a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;”

a. Hiện nay một số các công ty cung cấp hệ thống tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến đang có cách tính khác nhau về cách tính cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến. Một số đang đưa ra cách tính cổ đông tham dự trực tuyến là khi cổ đông log in vào phần mềm và thực hiện biểu quyết ít nhất 1 vấn đề (dựa trên quy định tại điều c nêu trên). Vậy thì điều này trái với cách tính cổ đông tham dự trực tiếp, cũng như thay đổi quy trình xem xét túc số tham dự có đủ điều kiện họp ĐHĐCĐ hay không?

b. Chúng tôi muốn hỏi về cách tính túc số tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến được tính tại (a) thời điểm cổ đông đăng nhập thành công vào hệ thống hay (b) tại thời điểm cổ đông đăng nhập thành công vào hệ thống VÀ thực hiện biểu quyết ít nhất 1 vấn đề?

a. Ở đây cần làm rõ hai vấn đề khác nhau liên quan đến quyền của cổ đông: Tham dự cuộc họp ĐHCĐ và Biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ.
Liên quan đến cách tính số cổ đông tham dự ĐHCĐ trực tuyến, nội dung này thông thường sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến của mỗi doanh nghiệp. Ví dụ, tại thời điểm bắt đầu tính số lượng cổ đông tham dự, sẽ căn cứ theo số lượng cổ đông đã đăng nhập thành công vào hệ thống và vẫn duy trì (chưa log out/đăng xuất) ra khỏi hệ thống vào thời điểm tính. Theo quan điểm của chúng tôi, việc tính số cổ đông dự họp không cần kèm theo điều kiện phải biểu quyết ít nhất một vấn đề vì đây là hai vấn đề khác nhau như bên trên. Ví dụ, căn cứ theo Điều 145 Luật doanh nghiệp: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết – Trong trường hợp này, chúng tôi hiểu việc tính số cổ đông tham dự sẽ chỉ dựa trên việc đăng nhập vào hệ thống của cổ đông.

b. Câu trả lời cho nội dung này tương tự như câu trả lời ở mục a, nếu tính số cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thì sẽ tính số cổ đông đăng nhập thành công vào hệ thống, không cần kèm điều kiện là phải biểu quyết ít nhất một vấn đề. Chúng tôi giữ quan điểm rằng, quyền tham gia dự họp và quyền biểu quyết là hai quyền tách biệt của cổ đông. Do đó, việc tính số lượng cổ đông tham dự thì không kèm điều kiện thực hiện quyền biểu quyết.

Câu hỏi 5:

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày chốt danh sách cổ đông, công ty đại chúng phải gửi thông báo mời họp và xác định thời gian địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, gần đến ngày họp (cách 2-3 ngày làm việc) vì một lý do nào đó, HĐQT ban hành nghị quyết thay đổi thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ, thời gian họp điều chỉnh đảm bảo cách thời điểm ban hành Nghị quyết điều chỉnh 20 ngày và Công ty tiến hành gửi lại thư mời họp theo Danh sách cổ đông chốt ban đầu. Vậy trong trường hợp trên, Công ty này có vi phạm quy định về Thời gian gửi thư mời họp cách Ngày chốt danh sách cổ đông 10 ngày không?

Căn cứ theo Điều 141.1 của Luật Doanh nghiệp: “Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn ngắn hơn.”

Cần làm rõ, ở đây có 2 mốc thời gian: i) Mốc thời gian chốt Danh sách cổ đông và ii) Mốc thời gian gửi Giấy mời họp ĐHCĐ. Chúng tôi hiểu rằng mốc thời gian 10 ngày hoặc ngắn hơn (nếu có quy định tại Điều lệ công ty) theo luật định là để nhằm đảm bảo quyền lợi được tham dự cuộc họp cho cổ đông và đảm bảo tính chính xác của quyền tham dự họp của cổ đông. Đối với trường hợp bạn hỏi, chúng tôi hiểu rằng công ty chỉ tiến hành “gửi lại” giấy mời họp vì lý do có thay đổi về thời gian và địa điểm cuộc họp, đây có thể được xem là giấy mời họp điều chỉnh. Do đó, trường hợp gửi lại Giấy mời họp này không áp dụng xem xét vi phạm quy định về khoảng cách giữa thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm gửi Giấy mời họp.

Câu hỏi 6:

a. Xin chia sẻ kinh nghiệm cách thức thực hiện  việc kiểm tra tư cách cổ đông trực tuyến, uỷ quyền của cổ đông theo đúng quy định pháp luật?
b. ĐHCD trực tiếp khi check in phải có CMND, giấy mời để đảm bảo đúng cổ đông hợp pháp.
Khi ĐHCD trực tuyến, làm thế nào để đảm bảo đúng cổ đông dự họp, để tránh sự cố?

a. Đối với việc kiểm tra tư cách cổ đông trực tuyến, FPT sử dụng công nghệ định danh điện tử eKYC, cổ đông đăng ký tham gia ĐHĐCĐ Online sẽ phải giấy tờ tùy thân (CMTND/Passport) và chụp Live (động) hình ảnh khuôn mặt để hệ thống định danh và chống giả mạo. Tham khảo công nghệ eKYC của FPT tại https://fpt.ai/vi/ekyc-vi. Về vần đề ủy quyền, yêu cầu cổ đông nếu thực hiện ủy quyền cần gửi bản cứng ủy quyền theo đúng qui định về trước thời gian tổ chức Đại hội tối thiểu 2 ngày để Doanh nghiệp xác thực giấy ủy quyền và thực hiện cấp quyền tham gia Đại hội và Quyền Biểu quyết cho Người được Ủy quyền.

b. Căn cứ vào danh sách chốt cổ đông do TTLKCK (VSD) cung cấp, FPT gửi thư mời, thư điện tử hướng dẫn chi tiết cho các cổ đông đăng ký hình thức trực tuyến, xác thực cổ đông bằng các thông tin đã lưu tại VSD như Số điện thoại, Email để gửi mật khẩu truy cập OTP (One Time Password) và phương thức định danh eKYC đã nêu ở mục a. Các hình thức định danh và xác thực trên đảm bảo tính chính xác về Cổ đông, loại trừ việc giả mạo. Ngoài ra Cổ đông sẽ phaỉ tự chịu trách nhiệm về bảo mật thông tin mật khẩu OTP gửi qua điện thoại và Email của mình, Doanh nghiệp không chịu trách nhiệm về việc lộ thông tin do cá nhân gây ra. Trường hợp thông tin cổ đông thiếu số điện thoại, email thì khuyến nghị cổ đông cần cập nhật thông tin này với đơn vị lưu ký chứng khoán của cổ đông

Câu hỏi 7:

Các rủi ro có thể gặp khi tổ chức hội thảo.
(1) Dự kiến số người tham dự trực tuyến cúa Công ty thì khó xác định. (2) Số lượng người mà hệ thống của doanh nghiệp cung cấp thì bị giới hạn bởi ngân sách. Đơn vị cung cấp có cách nào giải quyết vấn đề

Doanh nghiệp tổ chức ĐHĐCĐ Online cần gửi thư mời tham dự họp tới Cổ đông càng sớm càng tốt để Cổ đông đăng ký hình thức tham gia. Dự kiến số lượng người tham gia Online thì dựa vào quy mô của doanh nghiệp, và kinh nghiệm tổ chức. Theo đánh giá quy mô doanh nghiệp cỡ vừa thì số lượng cổ đông đăng ký tham dự họp online là <=1,000 Cổ đông, với Doanh nghiệp cỡ lớn là khoảng <=3,000 Cổ đông, doanh nghiệp rất lớn <=5,000 cổ đông. FPT đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án kỹ thuật để đáp ứng số lượng cổ đông tham dự đồng thời lên tới 10,000 cổ đông.  

Câu hỏi 8:

a. Xin diễn giả chia sẻ cách thức vận hành việc cổ đông biểu quyết điện tử?
b. Khi bỏ phiếu trực tuyến thì việc bầu cử TV HĐQT phải bầu dồn phiếu thì phần mềm sẽ tự nhân lên số quyền bỏ phiếu hay sao?

a. Xin diễn giả chia sẻ cách thức vận hành việc cổ đông biểu quyết điện tử?

 • Mỗi cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông được cấp một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để truy cập vào hệ thống EzGSM của FPTS và thực hiện quyền biểu quyết – bầu cử.
 • Tương tự như đối với hình thức biểu quyết bằng thẻ hay phiếu cứng trực tiếp, việc bỏ phiếu điện tử cũng được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Cổ đông lựa chọn một trong ba ý kiến nêu trên cho từng vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Kết thúc một lần biểu quyết, cổ đông nhấn “Biểu quyết” để gửi kết quả về hệ thống.
 • Với nội dung bầu cử, cổ đông tiến hành bầu dồn phiếu đúng theo quy định. Cổ đông có thể lựa chọn ghi số lượng phiếu bầu cho từng ứng viên hoặc lựa chọn các ứng viên muốn bầu, hệ thống EzGSM tự động chia đều số phiếu bầu tương ứng.
 • Cổ đông có quyền thay đổi kết quả biểu quyết/ bầu cử cho đến khi Chủ tọa Đại hội tuyên bố hết thời gian biểu quyết bầu cử và đóng hiệu lực của lần biểu quyết/bầu cử trên hệ thống. Hệ thống chỉ ghi nhận kết quả cuối cùng được gửi vể hệ thống EzGSM.

b. Khi bỏ phiếu trực tuyến thì việc bầu cử TV HĐQT phải bầu dồn phiếu thì phần mềm sẽ tự nhân lên số quyền bỏ phiếu hay sao?

 • Hệ thống EzGSM của FPTS đảm bảo đúng nguyên tắc bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 • Cổ đông có thể lựa chọn ghi số lượng phiếu bầu cho từng ứng viên hoặc lựa chọn các ứng viên muốn bầu, hệ thống EzGSM tự động chia đều số phiếu bầu tương ứng.

Câu hỏi 9:

a. Các nội dung thông thường được thông qua bằng hình thức biểu quyết giơ tay tại đại hội như: Chương trình họp, ban kiểm phiếu,… và nghị quyết biên bản họp ĐHĐCĐ. Nếu họp ĐHĐCĐ trực tuyến thì làm sao để đủ pháp lý thông qua những nội dung này?
b. Cổ đông biểu quyết trực tuyến, ko có phiếu biểu quyết bằng văn bản có chữ ký lưu tại công ty. Nếu sau đại hội xảy ra kiện tụng liên quan đến biểu quyết, làm sao để doanh nghiệp đủ pháp lý bảo vệ tỷ lệ biểu quyết đã thông qua.
c. Qua đó xin ông cho biết cách lưu trữ và bằng chứng cho việc tuân thủ các quy định về Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo quy định của pháp luật hiện hành

 1. Do đã định danh chính xác cổ đông khi tham dự trực tuyến bằng eKYC và xác thực đa lớp (OTP), và hệ thống họp trực tuyến có tính năng tạo Vote Online ngay tại thời điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ nên sẽ đưa ra tức thời kết quả biểu quyết cho các nội dung cần xin ý kiến ngay tại Đại hội. Đối với các nội dung đã được chuẩn bị trước như Chương trình họp, ban kiểm phiếu… bằng phần mềm bỏ phiếu điện tử . Về tính pháp lý thì căn cứ vào Điều 140 của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công ty (t/h Điều Lệ của Công ty chưa quy định về việc cho phép tổ chức ĐHĐCĐ Trực tuyến và Bầu cử trực tuyến thì cần xin ý kiến cổ đông và bổ sung)
 2. Kể từ nhận thông báo/giấy mời tham dự ĐHĐCĐ cho tới khi được định danh, xác thực tư cách và thực hiện quyền biểu quyết của mình, toàn bộ quá trình tương tác của cổ đông hoặc đại biểu được ủy quyền của cổ đông đều được hệ thống lưu vết nhằm đảm bảo tính trách nhiệm và chống chối bỏ, hạn chế tối đa mọi khiếu nại/thắc mắc/kiện tụng và thực tế là chưa gặp trường hợp khiếu nại nào. Trong thời gian tới, FPT dự kiến nâng cấp hệ thống, bổ sung chữ ký số (CA) để đảm bảo tuyệt đối về pháp lý.

Hệ thống/nền tảng ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện tử của FPT được thiết kế kỹ lưỡng để đảm bảo khả năng tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, đồng thời có khả năng thiết lập để tuân thủ các điều chỉnh/thay đổi (nếu có) của pháp luật. Đối với việc lưu trữ và bằng chứng, thông thường sẽ đảm bảo tối thiểu bằng với thời gian quy định lưu trữ đối với tài liệu bản cứng và không ngắn hơn các thời hiệu khiếu nại/khởi kiện (Chi tiết này sẽ được thảo luận, thiết lập theo từng bài toán và yêu cầu cụ thể)

Câu hỏi 10:

Xin chia sẻ Tổng chi phí hoặc cách tính chi phí các khoản mục cho 1 ĐHĐCĐ trực tuyến thành công, vừa đảm bảo pháp lý vừa đảm bảo tương tác cho cổ đông về đường truyền dữ liệu…..không bị gián đoạn

Gói tổ chức ĐHĐCĐ Trực tuyến của FPT có các hạng mục chính:

 1. Hạng mục CNTT & Viễn thông đảm bảo về hạ tầng kết nối Internet, hệ thống hội nghị trực tuyến, các trang thiết bị, nhân sự kèm theo… đáp ứng qui mô tổ chức ĐHĐCĐ Trực tuyến lên tới 10.000 cổ đông
 2. Hạng mục phần mềm Biểu quyết, bầu cử trực tuyến
 3. Hạng mục Công nghệ Truyền hình để quay, dựng, hình ảnh, truyền hình ảnh qua hệ thống hội nghị trực tuyến
 4. Hạng mục tổ chức sự kiện, thuê địa điểm
 5. Hạng mục truyền thông, trước và sau ĐHĐCĐ để quảng bá hình ảnh cho Doanh nghiệp

Về chi phí: Có các gói dịch vụ đc thiết kế phù hợp với quy mô doanh nghiệp. Liên hệ để thêm thông tin chi tiết