Xây dựng Doanh nghiệp Kiên cường – Vững vàng trong thử thách

DIỄN GIẢ

Bà Hà Thu Thanh

Chủ tịch HĐQT VIOD và Chủ tịch HĐTV Deloitte Vietnam

Ông Phan Vũ Hoàng

Phó Tổng Giám đốc, Deloitte Việt Nam

Ông Lê Trí Thông

CEO kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý PNJ

Bà Lê Thu Thủy

Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

Ông Phạm Hồng Điệp

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Shinec, Chủ đầu tư KCN Nam Cầu Kiền

CHƯƠNG TRÌNH

9:00 – 9:05Phát biểu khai mạc
Bà Hà Thu Thanh – Chủ tịch HĐTV Deloitte Việt Nam, kiêm Chủ tịch Viện thành viên HĐQT Việt Nam (VIOD)
9:05 – 9:35Kết quả báo cáo của Deloitte năm 2021 về mức độ kiên cường của các Doanh nghiệp trong thời kỳ đại dịch
Ông Phan Vũ Hoàng –​ Phó Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam
9:35 – 10:20

Chia sẻ những giá trị mà Doanh nghiệp Việt Nam đang kiến tạo để xây dựng Doanh nghiệp kiên cường trong giai đoạn thử thách sống còn của đại dịch

  • Ông Lê Trí Thông  CEO kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý PNJ
  • Bà Lê Thu Thủy – Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank
  • Ông Phạm Hồng Điệp Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Shinec Chủ đầu tư KCN Nam Cầu Kiền
10:20 – 10:35Hỏi và đáp dành cho khán giả và khách mời
Ông Phan Vũ Hoàng – Phó Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam

VIDEO CỦA HỘI THẢO

BÀI TRÌNH BÀY

TIN TỨC VỀ HỘI THẢO

Xem tin tức về Hội thảo trực tuyến Xây dựng Doanh nghiệp Kiên cường – Vững vàng trong thử thách TẠI ĐÂY

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Để tìm hiểu thêm về những giá trị, những yếu tố cần có của người lãnh đạo trong giai đoạn khủng hoảng, vui lòng đăng ký để tải Báo cáo đầy đủ.

CÂU HỎI / TRẢ LỜI

Chúng tôi nhận được rất nhiều các câu hỏi từ những người tham dự hội thảo. Tuy nhiên, do thời lượng có hạn, nên một số câu hỏi chưa được trả lời tại buổi hội thảo. Chúng tôi xin cập nhật trong phần này phần trả lời của Ban tổ chức và các diễn giả cho các câu hỏi đó. Phần trả lời sẽ được cập nhật liên tục ngay khi chúng tôi nhận được các câu trả lời từ phía các diễn giả.

Các trả lời dưới đây là các hướng dẫn chung liên quan đến các vấn đề được các thành viên tham dự Hội thảo trực tuyến yêu cầu. VIOD, các đối tác và các chuyên gia không chịu trách nhiệm đối với các hậu quả do việc sử dụng các tài hướng dẫn này. Các vấn đề chi tiết cần tham khảo ý kiến của các luật sư/chuyên gia.

Câu hỏi 1:

Xin hướng dẫn cụ thể để việc tổ chức ĐHCĐ trực tuyến được tổ chức đúng quy trình, thủ tục, đúng qui định pháp luật, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị những gì, theo tôi được biết:

  • Quy chế bỏ phiếu trực tuyến đã được ĐHCĐ thông qua.
  • Điều lệ có quy định hình thức tham dự ĐHCĐ trực tuyến.
  • Hợp đồng cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử với VSD

Ngoài ra còn những điều gì cần lưu ý nữa, mong diễn giả chia sẻ thêm.

Về cơ bản, trước hết việc tổ chức ĐHCĐ trực tuyến cần tuân thủ đầy đủ toàn bộ các quy định về trình tự, thủ tục tổ chức ĐHCĐ theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp và các Nghị định hướng dẫn cũng như Luật Chứng khoán (áp dụng đối với công ty đại chúng), bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thực hiện đầy đủ các bước về đưa ra Quyết định về triệu tập ĐHCĐ, chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự, soạn thảo đầy đủ các tài liệu họp ĐHCĐ, tập hợp ủy quyền và xác nhận dự họp… Sau đó, để chuẩn bị cho bước họp ĐHCĐ trực tuyến, ngoài các trình tự thủ tục thông thường nêu trên, doanh nghiệp còn cần phải:

– Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;
– Thông qua Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông;
– Điều lệ có quy định về tổ chức ĐHCĐ trực tuyến

Ngoài những vấn đề về pháp lý như nêu trên thì doanh nghiệp cần làm việc chặt chẽ với một bên thứ ba cung cấp dịch vụ hỗ trợ họp ĐHCĐ trực tuyến để thống nhất gói dịch vụ công nghệ thông tin hỗ trợ (ví dụ dịch vụ bỏ phiếu điện tử tại VSD (Trung tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam)) hay các gói dịch vụ do các đơn vị khác cung cấp, đồng thời cũng cần lưu ý các vấn đề pháp lý liên quan đến việc ký kết hợp đồng dịch vụ này, bao gồm nhưng không giới hạn ở vấn đề bảo mật thông tin của cuộc họp; vấn đề trách nhiệm bồi thường khi xảy ra các rủi ro kỹ thuật (ví dụ đường truyền của hệ thống) làm ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu hay gián đoạn cuộc họp, vấn đề lưu trữ thông tin, dữ liệu điện tử của ĐHCĐ….