Mùa Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm nay đến trong một bối cảnh đặc biệt khi đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu. Nhận định đây đang là xu hướng tổ chức họp ĐHĐCĐ trong bối cảnh “bình thường mới”, VIOD xin trân trọng giới thiệu Bản tin Chuyên đề #2, nhằm cập nhật Quý vị với những thông tin liên quan cũng như việc áp dụng kịp thời xu hướng mới này của một số công ty tiên phong trên thị trường Việt Nam.

Xem toàn bộ Bản tin >>

Đại dịch COVID-19 có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực đối với sự tăng trưởng và thậm chí khủng hoảng tài chính với rất nhiều doanh nghiệp ở nhiều loại hình kinh doanh khác nhau. Đây chính là thời điểm Hội đồng Quản trị (HĐQT) cần tham gia chèo lái và hỗ trợ Ban điều hành để giúp công ty của mình sẵn sàng nhanh chóng ứng phó và vượt qua đại dịch. VIOD đưa ra các vấn đề ưu tiên cần được HĐQT quan tâm và thực hiện trong Bản tin đặc biệt của mình.

Xem toàn bộ Bản tin >>