Guidance –  PwC Singapore | 5.2020 | Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Article – EY | 17.4.2020 | Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Article – McKinsey & Company | 14.4.2020 | Ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt

Article – EY | 7.4.2020 | Ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt

Article – McKinsey & Company | 23.3.2020 | Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Article – McKinsey & Company | 16.3.2020 | Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Article – Diligent | 16.3.2020 | Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Case Study – Deloitte | March 2020 | Ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt

Tools – PwC Vietnam | 3.2020 | Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Insights – KPMG | 3.2020 | Ngôn ngữ: Tiếng Anh