BOLD 3.0: Vai trò lãnh đạo Hội đồng quản trị sẵn sàng trong tương lai tại Châu Á - Báo cáo của Việt Nam

 

BOLD 3.0: Vai trò lãnh đạo Hội đồng quản trị sẵn sàng trong tương lai tại Châu Á

 

Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN 2019-2020

Báo cáo ASEAN
Tài liệu Tiếng Anh

Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN 2019-2020 – Bộ Câu hỏi
Tài liệu Tiếng Việt

Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN 2019 – Danh sách câu hỏi có thể cải thiện trong dài hạn
Tài liệu Tiếng Việt

Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN 2019 – Danh sách câu hỏi có thể cải thiện trong ngắn hạn
Tài liệu Tiếng Việt

Báo cáo tóm tắt
Tài liệu Tiếng Việt
Tài liệu Tiếng Anh

Báo cáo đầy đủ cho Việt Nam
Tài liệu Tiếng Việt
Tài liệu Tiếng Anh

 

Sổ tay hướng dẫn dành cho các NHTM Việt Nam về Giao dịch với bên liên quan

Minh bạch trong lĩnh vực ngân hàng là rất quan trọng để đảm bảo người gửi tiền, nhà đầu tư và cơ quan quản lý đều biết và có thể đánh giá tình hình tài chính và mức độ lành mạnh của ngân hàng. Điều này thậm chí còn quan trọng hơn trong các ngân hàng thương mại Việt Nam bởi cơ cấu sở hữu của ngân hàng rất phức tạp với tình trạng sở hữu chéo giữa tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và các tập đoàn kinh tế khác. Do đó Sổ tay hướng dẫn về Giao dịch với bên liên quan được ra đời với mục đích khuyến khích các ngân hàng thương mại nâng cao nhận thức về quản trị doanh nghiệp tốt và nêu rõ những thách thức mà các giao dịch với bên liên quan và vấn đề xung đột lợi ích có thể xẩy ra và theo các thông lệ tốt thì chúng nên được xử lý như thế nào.

Tài liệu Tiếng Việt
Tài liệu Tiếng Anh

Nguồn: Tổ chức Tài Chính Quốc Tế (IFC)

 

Báo cáo Quản trị Công ty Việt Nam theo Thẻ điểm Quản trị Công ty khu vực ASEAN (ACGS) – Kết quả đánh giá 5 năm 2012 – 2017

 

Cẩm nang Quản trị Công ty - IFC và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Cuốn Cẩm nang này cung cấp cho các chủ thể quản trị và điều hành, các cổ đông của các công ty đại chúng Việt Nam những kiến thức đầy đủ về cơ cấu Quản trị công ty và thực tiễn tại Việt Nam. Cuốn Cẩm nang là một công cụ hữu hiệu nhằm mục đích đưa các thông lệ tốt về Quản trị công ty vào thực tiễn. Cuốn Cẩm nang cũng là một nguồn tài liệu tham khảo để giúp các Công ty hiểu rõ hơn về giá trị và lợi ích do một hệ thống quản trị công ty tốt mang tại tại các giai đoạn phát triển khác nhau.

Tài liệu Tiếng Việt
Tài liệu Tiếng Anh

Nguồn: Tổ chức Tài Chính Quốc Tế (IFC)

 

G20/OECD Các nguyên tắc Quản trị Công ty

Các Nguyên tắc Quản trị Công ty giúp các nhà hoạch định chính sách đánh giá và cải thiện khuôn khổ pháp lý và thể chế liên quan đến quản trị công ty, với mục đích hỗ trợ phát triển kinh tế, tăng trưởng bền vững và ổn định tài chính.

Tài liệu song ngữ

Nguồn: Tổ chức Tài Chính Quốc Tế (IFC), thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, giữ bản quyền bản dịch tiếng Việt này.

 

Thẻ điểm Quản trị Công ty Khu vực ASEAN

Dự án Thẻ điểm Quản trị Công ty Khu vực ASEAN được chính thức bắt đầu từ năm 2011 như một phần quan trọng trong Kế hoạch tổng thể của Diễn đàn Thị trường vốn ASEAN (ACMF) và được hỗ trợ bởi Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Thẻ điểm hướng đến mục tiêu nâng tầm chuẩn mực quản trị công ty ở các doanh nghiệp ASEAN và giúp các nhà đầu tư có cái nhìn rõ hơn về những doanh nghiệp có hệ thống quản trị công ty tốt, thông qua đó củng cố khả năng thu hút đầu tư, hình ảnh và thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường vốn quốc tế.

Tài liệu Tiếng Việt
Tài liệu Tiếng Anh

Nguồn: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

 

 

Lễ công bố Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam theo Thông lệ Tốt nhất, 13/8/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

 

Báo cáo: Corporate Governance Frameworks in Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Vietnam by OECD (chỉ có Tiếng Anh)

 

Hội đồng quản trị và Thông tin tài chính đầu tư, 11/07/2019, Sofitel Saigon

 

Vai trò của Thư ký Công ty trong Quản trị Công ty hiện đại, 11/06/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

 

Thư ký công ty - Bí quyết thành công của doanh nghiệp, 29/3/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

  1. Chương trình
  2. Bài trình bày: The Roles of a Corporate Secretary following Best Practices, Dr. Tan Wee Liang, FCS, FCIS
  3. Bài trình bày: Corporate Secretary: A Profession to Shape the Company’s Future Success, Dam Van Tuan
  4. Bài trình bày: IFC’s Toolkit “The Corporate Secretary: The Governance Professional”, Nguyen Nguyet Anh

 

Phản ứng linh hoạt với an ninh mạng dành cho Hội đồng Quản trị, 16/8/2018, Sofitel Metropole Hotel Hanoi

  1. Chương trình
  2. Bài trình bày: Cyber Resilience – The role of Board Members, Sharath Martin
  3. Bài trình bày: Cyber Security Law – Important notices for Business Enterprises, Nguyen Quang Dong
  4. ACCA Cyber Security – Fighting Crime’s enfant terrible
  5. ACCA Constant –  Forward Motion
  6. ACCA Race for Relevance – Technology opportunities for the finance function