Click HERE to download the Registration form for DCP10 or complete the online registration follow the steps given below / Tải Phiếu đăng ký tham dự DCP10 tại ĐÂY hoặc đăng ký trực tuyến theo các thông tin bên dưới.


VAT Invoice / Thông tin xuất hóa đơn GTGT
VAT invoice to be delivered to / Thông tin người nhận hóa đơn GTGT
Input this code / Nhập mã này: captcha

 

TERMS & CONDITIONS

1. Due to limited seat, registration is only confirmed in written form via email upon successful payment. If you have not received a
written confirmation acknowledgement prior to the commencement of the program, it is the participant’s responsibility to contact us
to confirm.
2. All payment must be made by 5/7/2021.
3. Official invoice will be sent to you within 7 working days after the end of the training course.
4. 4. Cancellation and refund policy can be found here.
5. The conditions are subject to change without prior notice.

 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU LỆ:

1. Do số lượng ghế hạn chế, đơn đăng ký chỉ được xác nhận qua email khi thanh toán thành công. Nếu chưa nhận được thư xác
nhận trước ngày diễn ra Chương trình, công ty hoặc cá nhân đăng ký có trách nhiệm liên hệ với chúng tôi để xác nhận.
2. Tất cả các thanh toán phải được thực hiện thành công trước ngày 5/7/2021.
3. Hóa đơn GTGT sẽ được gửi đến công ty hoặc cá nhân theo địa chỉ đăng ký trong vòng 7 ngày làm việc sau khi Chương trình chính
thức kết thúc
4. Chính sách hoàn/hủy được áp dụng theo thông báo tại đây
5. VIOD có quyền thay đổi các điều khoản và điều lệ nêu trên và không có trách nhiệm thông báo với các bên liên quan.