Ông Đào Đình Thi

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt

Bà Cao Thị Ngọc Dung

Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh

Chủ tịch HĐQT CTCP Cơ Điện Lạnh REE

Ông Cô Gia Thọ

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Long

Ông Lưu Trung Thái

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB)

Tan Sri Zarinah Anwar

Chủ tịch HĐQT Viện Thành viên HĐQT Malaysia (ICDM)