Bà Tạ Thanh Bình

Vụ trưởng Vụ Phát triển Thị trường, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Bà Trần Anh Đào

Phó Tổng Giám đốc, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Dato’ Seri Johan Raslan

Thành viên HĐQT, Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Malaysia (ICDM)

Bà Michele Kythe Lim

Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốc, Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Malaysia (ICDM)

TS. Nguyễn Thu Hiền

TVHĐ Cố Vấn Chuyên Môn
Giám Đốc, Maastricht MBA Trường Đại Học Bách Khoa Đại Học Quốc Gia HCM

TS. Đinh Toàn Trung

TVHĐ Cố Vấn Chuyên Môn
Giám Đốc Khoa Học Trường Solvay Brussels tại Việt Nam

Bà Hà Thu Thanh

Chủ tịch HĐQT VIOD và Chủ tịch HĐTV Deloitte Việt Nam

Ông Dominic Scriven

Phó Chủ Tịch HĐQT VIOD
Chủ Tịch HĐTQT, Dragon Capital Group

Ông Vũ Quang Thịnh

Thành Viên HĐQT, VIOD
Giám Đốc Điều Hành, Quỹ Dynam Capital

Bà Đinh Thị Quỳnh Vân

Thành Viên HĐQT Của VIOD
Tổng Giám Đốc Và Chủ Phần Hùn Pwc Việt Nam

Ông Trần Trọng Kiên

Thành Viên HĐQT Của VIOD
Sáng Lập & Chủ Tịch HĐQT Tập Đoàn Thiên Minh