Lịch hoạt động

Sắp xếp:
 • 29/03/2023
 • 08:00, GMT +7

Ngày Đào tạo Chuyên môn VIOD

 • TP Hồ Chí Minh - VIOD
Sắp xếp:
 • 23/08/2022
 • 17:00, GMT +7

Lễ trao Chứng nhận cho Thành viên khóa DCP13

 • Sofitel Saigon Plaza - VIOD
 • 23/08/2022
 • 16:15, GMT +7

Công bố Kết quả Khảo sát thù lao HĐQT 2021

 • Trực tiếp & Trực tuyến - VIOD
 • 23/06/2022
 • 16:30, GMT +7

Lễ trao chứng nhận DCP9-10-11-12

 • Lotte Hotel Saigon - VIOD
 • 19/04/2022
 • 17:30, GMT +7

Lễ trao Chứng nhận cho Thành viên các khóa DCP8-9-10-11

 • Trực tiếp & Trực tuyến - VIOD
 • 04/03/2022
 • 10:00, GMT +7

IMP – Ra mắt Chương trình Thành viên Cá nhân

 • Trực tuyến qua ZOOM - VIOD
 • 08/04/2021
 • 18:00, GMT +7

Lễ kỷ niệm 3 năm VIOD

 • TP Hồ Chí Minh - VIOD
 • 05/04/2018
 • 15:00, GMT +7

VIOD Launch

 • TP Hồ Chí Minh - VIOD