Ra mắt Chương trình Thành viên cá nhân (IMP) của VIOD – Directors Talk 3: Công bố thông tin trên TTCK và vai trò của HĐQT

Sáng ngày 04/03/2022, Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) chính thức ra mắt Chương trình Thành viên cá nhân (Individual Membership Program – IMP). Đây là chương trình đầu tiên được xây dựng và triển khai tại Việt Nam dành cho các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT). Chương trình IMP được VIOD xây dựng dựa trên nền tảng thông lệ tốt nhất của các Viện thành viên HĐQT quốc tế đang áp dụng, nhằm mục tiêu kết nối các thành viên HĐQT – những người đang thực hành và thực sự làm nghề Quản trị Công ty (QTCT); qua đó, trợ giúp việc nâng cao kiến thức, kỹ năng và các kinh nghiệm quản trị tốt của thành viên thông qua chuỗi các hoạt động đào tạo, chia sẻ, Coaching, Mentoring mang tính thực tiễn cao đến từ các chuyên gia quốc tế và Việt nam giàu kinh nghiệm QTCT. Tại sự kiện này, VIOD cũng đồng thời tổ chức buổi “Directors Talk” số 3 dành cho Nhà Quản trị với chủ đề: Công bố thông tin trên TTCK và vai trò của HĐQT.

THÀNH VIÊN CMP BẠCH KIM

THÀNH VIÊN CMP VÀNG

TỔ CHỨC SÁNG LẬP

ĐỐI TÁC SÁNG LẬP