SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

28
Th8
Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT (DCP 3)
8:00 sáng - 4:00 chiều
Ballroom 2+3, Eastin Grand Hotel Saigon - 253 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
19
Th9
Chương trình chuyên sâu về Ủy ban Kiểm toán 4 (ACMP4)
8:00 sáng - 5:00 chiều
Press Club, 12 Lý Đạo Thành, Hà Nội
27
Th9
Tất cả sự kiện