DIỄN ĐÀN THƯỜNG NIÊN 2019: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG TƯƠNG LAI

Hà Nội, Việt Nam, 03/12/2019 – Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) tổ chức Diễn đàn thường niên 2019 với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo HĐQT hướng tới thành công tương lai”. Sự kiện này được tổ chức với sự hợp tác của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội, Diligent, VinaCapital, Talentnet, Deloitte, Dragon Capital, PwC Việt Nam và đồng hỗ trợ kỹ thuật bởi IFC, SECO và Chính phủ Nhật Bản.

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

25
Th9
Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT (DCP6)
8:00 sáng - 4:00 chiều
Press Club, 12 Lý Đạo Thành, Hà Nội

THÀNH VIÊN CMP BẠCH KIM

THÀNH VIÊN CMP VÀNG

TỔ CHỨC SÁNG LẬP

ĐỐI TÁC SÁNG LẬP