Chương trình Quản trị Nhận thức

DIỄN ĐÀN THƯỜNG NIÊN VỀ QTCT

Quy tụ Chuyên gia hàng đầu về QTCT tại VIệt Nam, trong khu vực & trên thế giới quan tâm đến QTCT tại thị trường VN. Là nơi trao đổi kinh nghiệm thực tế với các diễn giả và khách mời có kinh nghiệm và chuyên môn chuyên sâu về QTCT.

Thảo luận về các xu hướng và thách thức thời sự tác động đến hoạt động của Thành viên HĐQT trong bối cảnh kinh tế xã hội của Việt Nam và thế giới.

Diễn đàn là dịp ra mắt các Ấn phẩm QTCT, Báo cáo QCTC thường niên, Sổ tay/Cẩm nang QTCT... dành cho các thành viên HĐQT công ty và người có quan tâm.

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ

Được tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức về các thông lệ quản trị công ty tốt và cập nhật cho các thành viên Hội đồng quản trị những xu hướng mới nhất trong quản trị công ty. Hội thảo trực tiếp hoặc hội thảo trực tuyến với nội dung tập trung vào một vấn đề hoặc chủ đề cụ thể.

Quy tụ Chuyên gia hàng đầu về QTCT tại Việt Nam, trong khu vực & trên thế giới có quan tâm đến QTCT tại thị trường Việt Nam. Thảo luận về các xu hướng và thách thức thời sự tác động đến hoạt động của Thành viên HĐQT trong bối cảnh kinh tế-xã hội của Việt Nam và thế giới. Là nơi trao đổi kinh nghiệm thực tế với các diễn giả và khách mời có kinh nghiệm và chuyên môn chuyên sâu về QTCT

DIRECTOR TALKS

VIOD “Directors Talk” là chuỗi chương trình ra mắt tháng 9/2021 dành cho mạng lưới các Thành viên Hội đồng Quản trị của VIOD nhằm mục đích cung cấp nền tảng kiến thức, kỹ năng cho các Thành viên HĐQT và tạo điều kiện giao lưu, trao đổi tiếng nói của từng thành viên qua các ý kiến thảo luận, từ đó xây dựng mạng lưới các chuyên gia, cá nhân thực hành QTCT với các giá trị Tuân thủ, Minh bạch & Chính trực trong hoạt động hàng ngày.