LỊCH SỰ KIỆN

Sắp xếp:
Sắp xếp:
 • 26/10/2022
 • 13:30, GMT +7

Tọa đàm "Tương lai ESG. Tương lai Việt Nam."

 • TP Hồ Chí Minh - VIOD
 • 23/08/2022
 • 17:00, GMT +7

Lễ trao Chứng nhận cho Thành viên khóa DCP13

 • Sofitel Saigon Plaza - VIOD
 • 23/08/2022
 • 16:15, GMT +7

Công bố Kết quả Khảo sát thù lao HĐQT 2021

 • Trực tiếp & Trực tuyến - VIOD
 • 13/07/2022
 • 21:00, GMT +7

Hội nghị toàn cầu của GNDI: 24h về quản trị

 • Trực tuyến - GNDI
 • 24/06/2022
 • 08:30, GMT +7

Kiểm toán nội bộ dành cho Thành viên HĐQT - IAFB7

 • InterContinental Saigon - VIOD
 • 23/06/2022
 • 16:30, GMT +7

Lễ trao chứng nhận DCP9-10-11-12

 • Lotte Hotel Saigon - VIOD
 • 20/05/2022
 • 08:30, GMT +7

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT - DCP12

 • Trực tuyến qua ZOOM - VIOD
 • 26/04/2022
 • 08:30, GMT +7

Chương trình Định hướng Thành viên HĐQT - DIP4

 • Trực tuyến qua ZOOM - VIOD
 • 19/04/2022
 • 17:30, GMT +7

Lễ trao Chứng nhận cho Thành viên các khóa DCP8-9-10-11

 • Trực tiếp & Trực tuyến - VIOD
 • 19/03/2022
 • 08:30, GMT +7

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT - DCP11

 • Trực tuyến qua ZOOM - VIOD
 • 04/03/2022
 • 10:00, GMT +7

IMP – Ra mắt Chương trình Thành viên Cá nhân

 • Trực tuyến qua ZOOM - VIOD
 • 04/03/2022
 • 10:00, GMT +7

Directors Talk #3 - Công bố thông tin trên TTCK và vai trò của HĐQT

 • Trực tuyến qua ZOOM - VIOD
 • 14/02/2022
 • 14:00, GMT +7

Chương trình ra mắt Mạng lưới ASEAN về Quản trị Khí hậu

 • Trực tuyến qua ZOOM - VIOD
 • 10/12/2021
 • 14:00, GMT +7

Hướng tới tương lai - Vai trò HĐQT trong ESG & Tính bền vững

 • Trực tuyến qua ZOOM - VIOD
 • 03/12/2021
 • 08:00, GMT +7

Khảo sát về Thù lao cho Thành viên Hội Đồng Quản trị 2021

 • Trực tuyến qua ZOOM - VIOD
 • 26/11/2021
 • 10:00, GMT +7

Hội nghị trực tuyến về Quản lý Kinh doanh liên tục

 • Trực tuyến qua ZOOM - VIOD
 • 08/04/2021
 • 18:00, GMT +7

Lễ kỷ niệm 3 năm VIOD

 • TP Hồ Chí Minh - VIOD
 • 11/06/2019
 • 08:30, GMT +7

Vai trò của thư ký trong quản trị công ty hiện đại

 • TP Hồ Chí Minh - VIOD
 • 29/03/2019
 • 08:00, GMT +7

Vai trò của thư ký Công ty

 • 05/04/2018
 • 15:00, GMT +7

VIOD Launch

 • TP Hồ Chí Minh - VIOD