Giới thiệu VIOD

Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) là một tổ chức chuyên nghiệp nhằm nâng cao nhận thức và góp phần thúc đẩy việc áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quản trị công ty tốt tại các doanh nghiệp Việt Nam. Các hoạt động của VIOD hướng đến chuyên nghiệp hóa Hội đồng Quản trị (HĐQT), thúc đẩy các chuẩn mực cao về đạo đức kinh doanh và tính minh bạch, thiết lập một mạng lưới các thành viên HĐQT độc lập, xây dựng để kết nối các lãnh đạo doanh nghiệp với các bên có quyền lợi liên quan, và qua đó giúp các công ty duy trì và cải thiện niềm tin của nhà đầu tư.

Vào tháng 3/2018, VIOD được chính thức thành lập trong khuôn khổ Sáng kiến Quản trị Công ty Việt Nam (VCGI) với hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO). VIOD hoạt động trong mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Hội đồng Quản trị của VIOD bao gồm các đại diện của khu vực kinh tế tư nhân, là lãnh đạo cấp cao của các quỹ đầu tư, công ty luật và các hãng kiểm toán quốc tế hàng đầu cùng thành viên HĐQT của các công ty danh tiếng trên thị trường.

 

 

 

 

 • Chủ tịch và Thành viên Hội đồng Quản trị
 • Lãnh đạo Điều hành Cấp cao & Thư ký Công ty
 • Cơ quan quản lý
 • Giới học thuật
 • Các Chuyên gia pháp lý, kế toán, và tài chính
 • Các đối tượng có quan tâm khác trên thị trường

Tầm nhìn của VIOD là trở thành tổ chức tiên phong, đi đầu trong cải thiện chuẩn mực quản trị công ty tại Việt Nam và hỗ trợ phát triển năng lực chuyên môn của thành viên HĐQT, với trọng tâm cải thiện hiệu quả của HĐQT và các tiểu ban thuộc HĐQT.

Sứ mệnh của VIOD:

 • Thúc đẩy tính chuyên nghiệp, năng lực chuyên môn, và vị thế của các thành viên HĐQT tại Việt Nam
 • Chia sẻ thông lệ tốt nhất về quản trị công ty và những nguồn thông tin hỗ trợ khác
 • Tổ chức những diễn đàn để trao đổi và mở ra cơ hội kết nối cho thành viên HĐQT
 • Tạo ảnh hưởng đối với các chính sách quản trị công ty và vận động cải cách thị trường
 • Cải thiện niềm tin của nhà đầu tư trong khu vực tư nhân của Việt Nam và trên thị trường vốn