LỊCH CHƯƠNG TRÌNH

Sắp xếp:
 • 21/03/2024
 • 08:15, GMT +7

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT - DCP24

 • TP Hồ Chí Minh -
 • 16/05/2024
 • 08:15, GMT +7

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT - DCP26

 • TP Hồ Chí Minh -
Sắp xếp:
 • 16/11/2023
 • 08:15, GMT +7

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT - DCP23

 • TP Hồ Chí Minh -
 • 21/09/2023
 • 08:15, GMT +7

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT - DCP21

 • TP Hồ Chí Minh -
 • 17/08/2023
 • 08:15, GMT +7

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT - DCP20

 • TP Hồ Chí Minh -
 • 22/06/2023
 • 08:15, GMT +7

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT - DCP18

 • TP Hồ Chí Minh -
 • 16/03/2023
 • 08:15, GMT +7

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT - DCP16

 • TP Hồ Chí Minh -
 • 16/09/2022
 • 08:30, GMT +7

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT - DCP14

 • Trực tuyến qua ZOOM - VIOD
 • 17/08/2022
 • 08:30, GMT +7

Chương trình Định hướng Thành viên HĐQT - DIP5

 • Trực tuyến qua ZOOM - VIOD
 • 22/07/2022
 • 08:30, GMT +7

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT - DCP13

 • Trực tuyến qua ZOOM - VIOD
 • 24/06/2022
 • 08:30, GMT +7

Kiểm toán nội bộ dành cho Thành viên HĐQT - IAFB7

 • InterContinental Saigon - VIOD
 • 20/05/2022
 • 08:30, GMT +7

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT - DCP12

 • Trực tuyến qua ZOOM - VIOD
 • 19/03/2022
 • 08:30, GMT +7

Chương trình Định hướng Thành viên HĐQT - DIP4

 • Trực tuyến qua ZOOM - VIOD
 • 19/03/2022
 • 08:30, GMT +7

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT – DCP11

 • Trực tuyến qua ZOOM - VIOD
 • 27/10/2021
 • 13:30, GMT +7

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT – DCP10

 • Trực tuyến qua ZOOM - VIOD
 • 23/09/2021
 • 08:30, GMT +7

Chương trình Định hướng Thành viên HĐQT – DIP3

 • Trực tuyến qua ZOOM - VIOD
 • 26/08/2021
 • 11:36, GMT +7

Chương trình Định hướng Thành viên HĐQT – DIP2

 • Trực tuyến qua ZOOM - VIOD
 • 24/06/2021
 • 13:00, GMT +7

Chương trình Định hướng Thành viên HĐQT – DIP1

 • Trực tuyến qua ZOOM - VIOD
 • 07/04/2021
 • 08:00, GMT +7

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT – DCP9

 • TP Hồ Chí Minh -
 • 28/10/2020
 • 08:00, GMT +7

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT – DCP7

 • TP Hồ Chí Minh -
 • 15/07/2020
 • 08:00, GMT +7

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT – DCP5

 • TP Hồ Chí Minh -
 • 28/08/2019
 • 08:00, GMT +7

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT – DCP3

 • TP Hồ Chí Minh -
 • 10/01/2019
 • 08:00, GMT +7

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT – DCP1

 • TP Hồ Chí Minh -