LỊCH TỔ CHỨC

Sắp xếp:
 • 22/06/2023
 • 08:15, GMT +7

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT - DCP18

 • TP Hồ Chí Minh -
 • 17/08/2023
 • 08:15, GMT +7

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT - DCP20

 • TP Hồ Chí Minh -
 • 26/09/2023
 • 08:15, GMT +7

Chương trình Chuyên sâu về Thư ký Công ty - CSMP2

 • TP Hồ Chí Minh -
Sắp xếp:
 • 29/03/2023
 • 08:00, GMT +7

Đào tạo Chuyên môn VIOD

 • TP Hồ Chí Minh -
 • 16/09/2022
 • 08:30, GMT +7

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT - DCP14

 • Trực tuyến qua ZOOM - VIOD
 • 23/08/2022
 • 17:00, GMT +7

Lễ trao Chứng nhận cho Thành viên khóa DCP13

 • Sofitel Saigon Plaza - VIOD
 • 23/08/2022
 • 16:15, GMT +7

Công bố Kết quả Khảo sát thù lao HĐQT 2021

 • Trực tiếp & Trực tuyến - VIOD
 • 17/08/2022
 • 08:30, GMT +7

Chương trình Định hướng Thành viên HĐQT - DIP5

 • Trực tuyến qua ZOOM - VIOD
 • 22/07/2022
 • 08:30, GMT +7

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT - DCP13

 • Trực tuyến qua ZOOM - VIOD
 • 24/06/2022
 • 08:30, GMT +7

Kiểm toán nội bộ dành cho Thành viên HĐQT - IAFB7

 • InterContinental Saigon - VIOD
 • 23/06/2022
 • 16:30, GMT +7

Lễ trao chứng nhận DCP9-10-11-12

 • Lotte Hotel Saigon - VIOD
 • 19/04/2022
 • 17:30, GMT +7

Lễ trao Chứng nhận cho Thành viên các khóa DCP8-9-10-11

 • Trực tiếp & Trực tuyến - VIOD
 • 19/03/2022
 • 08:30, GMT +7

Chương trình Định hướng Thành viên HĐQT - DIP4

 • Trực tuyến qua ZOOM - VIOD
 • 19/03/2022
 • 08:30, GMT +7

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT – DCP11

 • Trực tuyến qua ZOOM - VIOD
 • 04/03/2022
 • 10:00, GMT +7

IMP – Ra mắt Chương trình Thành viên Cá nhân

 • Trực tuyến qua ZOOM - VIOD
 • 27/10/2021
 • 13:30, GMT +7

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT – DCP10

 • Trực tuyến qua ZOOM - VIOD
 • 23/09/2021
 • 08:30, GMT +7

Chương trình Định hướng Thành viên HĐQT – DIP3

 • Trực tuyến qua ZOOM - VIOD
 • 26/08/2021
 • 11:36, GMT +7

Chương trình Định hướng Thành viên HĐQT – DIP2

 • Trực tuyến qua ZOOM - VIOD
 • 24/06/2021
 • 13:00, GMT +7

Chương trình Định hướng Thành viên HĐQT – DIP1

 • Trực tuyến qua ZOOM - VIOD
 • 08/04/2021
 • 18:00, GMT +7

Lễ kỷ niệm 3 năm VIOD

 • TP Hồ Chí Minh -