Chương trình Quản trị Tiên tiến (GEP)

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT được thiết kế để phục vụ nhu cầu ngày càng lớn về phát triển kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng quản trị và cập nhật khả năng lãnh đạo trong môi trường đầy thách thức cho các Thành viên HĐQT.

Chương trình được thực hiện bởi các đội ngũ người hướng dẫn là chuyên gia hàng đầu về Quản trị công ty, các thành viên HĐQT có nhiều kinh nghiệm về Quản trị công ty tại Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới, cũng như đại diện lãnh đạo các cơ quan chứng khoán.

Xem thêm

Chương trình Chuyên sâu về Thư ký HĐQT

Chương trình Chuyên sâu về Thư ký HĐQT là tổng quan về vai trò và trách nhiệm của văn phòng ban thư ký. Toàn bộ bức tranh về Tuân thủ, Quản lý & Vận hành của công ty sẽ được mô tả chi tiết. Tất cả và mọi thành phần bên trong tổ chức của bạn đều được hiển thị thông qua kiến thức khai sáng của CSMP.

Chương trình Định hướng Thành viên HĐQT

Chương trình Định hướng Thành viên HĐQT là một chương trình ngắn nhằm giới thiệu tới các thành viên HĐQT, đặc biệt là các thành viên HĐQT mới và các thành viên của các công ty đang có kế hoạch hoặc mới hoàn thành chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng về các khái niệm cơ bản về quản trị công ty tốt.

Chương trình được hướng dẫn bởi các chuyên gia hàng đầu về Quản trị Công ty, các thành viên HĐQT đã có kinh nghiệm lâu năm trên nhiều lĩnh vực trong nước và quốc tế.

Chương trình Kiểm toán nội bộ dành cho Hội đồng Quản trị

Chương trình Kiểm toán nội bộ dành cho Hội đồng Quản trị có tổng quan dành cho các nhà lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp để thiết lập và vận hành chính xác chức năng kiểm toán nội bộ.

Chương trình giúp hướng dẫn cho các tổ chức đánh giá lại hiệu quả của từng đơn vị cơ bản này. Nâng cao quy trình đánh giá nội bộ là “chìa khóa thành công” cho tổ chức của bạn.

Chương trình Chuyên sâu về Ủy ban Kiểm toán

Chương trình Chuyên sâu về Ủy ban Kiểm toán là cơ hội để người tham dự thảo luận sâu hơn về cơ cấu, chức năng, quyền và nghĩa vụ của các Ủy ban Kiểm toán phù hợp với các văn bản, quy định pháp luật quốc tế và địa phương

Chương trình đưa ra các thông lệ tốt nhất của các công ty hàng đầu của Việt Nam nhằm giúp người tham dự triển khai hiệu quả và chính xác mô hình Ủy ban Kiểm toán của họ trong thực tế.