The Board Leadership role has been increasingly crucial when facing the significant changes in technology, climate and environment, geopolitics and socio-economy. Over the past 12 months Vietnam are suffering from series of economic and humanitarian crisises resulting from the COVID-19 pandemic and natural disaster. The trade war between the US and China as well as the US president election also add on to the economic vulnerability. These changes are posing fundamental challenges, systemic risks and opportunities to public governance, driving a stress-test of corporate governance principles and practices.

With the theme “Reshaping Corporate Governance in the New Normal”, the VIOD 2020 Annual Forum is a platform for board members, business leaders and experts to discuss about essential changes in Corporate Governance as well as the Board roles from different viewpoints, including macro-economy, investors, regulators, Board members and executives leaders. Later in the event, VIOD will announce the 2019 ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS2019) Results for Vietnam companies.

Vai trò lãnh đạo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) càng trở nên quan trọng khi các công ty phải đối mặt với những thay đổi lớn về công nghệ, môi trường, địa chính trị, kinh tế-xã hội. Trong 12 tháng qua, Việt Nam phải hứng chịu các cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo do đại dịch Covid-19 và thiên tai. Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung hay cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cũng làm cho nền kinh tế trở nên khó định đoán. Những yếu tố này tạo ra các thách thức, rủi ro lớn cũng như các cơ hội về quản trị, là một phép thử cho các thông lệ và thực hành quản trị công ty.

Với chủ đề Đẩy mạnh Quản trị Công ty trong Giai đoạn Bình thường Mới, Diễn đàn Thường niên 2020 của VIOD là nơi các thành viên HĐQT, các chuyên gia trao đổi về các thay đổi cần thiết của Quản trị công ty cũng như vai trò của HĐQT dưới nhiều góc nhìn khác nhau, từ góc độ kinh tế vĩ mô, góc độ của các nhà đầu tư, góc độ của HĐQT cũng như của ban điều hành. Cũng tại Diễn đàn lần này, VIOD sẽ công bố kết quả của cuộc đánh giá Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN 2019 (ACGS2019) cho Việt Nam.

PARTICIPATION FEE

VND 1,500,000/participant
(excluded 10% VAT and before discount)

 • 30% discount for platinum members of CMP of VIOD
 • 20% discount for gold members of CMP of VIOD
 • Other discount according to VIOD’s policies and confirmation

PHÍ THAM DỰ

Phí tham dự: 1.500.000đ/đại biểu
(chưa bao gồm 10% thuế GTGT, chưa bao gồm các điều khoản ưu đãi được áp dụng)

 • Giảm giá 30% cho thành viên CMP hạng bạch kim
 • Giảm giá 20% cho thành viên CMP hạng vàng
 • Ưu đãi khác theo chính sách và xác nhận của VIOD

KEY BENEFITS OF ATTENDING

 • Updating and sharing about the evolution of the regulations and integrated corporate governance, where other stakeholders than shareholders; and environmental, social and cultural components are on top of board agenda;
 • Understanding how corporate governance landscape has changed and how to stay relevant to the business.

LỢI ÍCH KHI THAM GIA

 • Cập nhật và chia sẻ những thay đổi trong quy định pháp lý và thông lệ Quản trị Công ty, theo đó, các bên liên quan khác ngoài cổ đông, các yếu tố môi trường, văn hóa, xã hội được nhấn mạnh trong chương trình họp của HĐQT;
 • Tìm hiểu những thay đổi về Quản trị Công ty giúp HĐQT kết nối với hoạt động kinh doanh của công ty.

WHO SHOULD ATTEND?

 • Interested Business Owners
 • Board of Directors
 • C-Suite and Executive Leaders
 • VIOD’s CMP members

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Nhà đầu tư/Cổ đông có quan tâm 
 • Chủ tịch và Thành viên HĐQT
 • Thành viên C-Suite và Ban điều hành cấp cao
 • Các thành viên CMP của VIOD

PARTICIPANT FEE

VND 1,500,000/participant
(excluded 10% VAT and before discount)

 • 30% discount for platinum members of CMP of VIOD
 • 20% discount for gold members of CMP of VIOD
 • Other discount according to VIOD’s policies and confirmation

PHÍ THAM DỰ

Phí tham dự: 1.500.000đ/đại biểu
(chưa bao gồm 10% thuế GTGT và chưa bao gồm các điều khoản ưu đãi được áp dụng)

 • Giảm giá 30% cho thành viên CMP hạng bạch kim
 • Giảm giá 20% cho thành viên CMP hạng vàng
 • Ưu đãi khác theo chính sách và xác nhận của VIOD

KEY BENEFITS OF ATTENDING

 • Updating and sharing about the evolution of the regulations and integrated corporate governance, where other stakeholders than shareholders; and environmental, social and cultural components are on top of board agenda;
 • Networking and sharing of experience with peer directors, executive leaders, investors, local and international experts; and
 • Understanding how corporate governance landscape has changed and how to stay relevant to the business.

LỢI ÍCH KHI THAM GIA

 • Cập nhật và chia sẻ những thay đổi trong quy định pháp lý và thông lệ Quản trị Công ty, theo đó, các bên liên quan khác ngoài cổ đông, các yếu tố môi trường, văn hóa, xã hội được nhấn mạnh trong chương trình họp của HĐQT;
 • Kết nối và chia sẻ với các thành viên HĐQT, ban điều hành, nhà đầu tư và các chuyên gia hàng đầu thế giới và trong nước; và
 • Tìm hiểu những thay đổi về Quản trị Công ty giúp HĐQT kết nối với hoạt động kinh doanh của công ty.

WHO SHOULD ATTEND?

 • Interested Business Owners
 • Board of Directors
 • C-Suite and Executive Leaders
 • VIOD’s CMP members

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Nhà đầu tư/Cổ đông có quan tâm 
 • Chủ tịch và Thành viên HĐQT
 • Thành viên C-Suite và Ban điều hành cấp cao
 • Các thành viên CMP của VIOD
Mdm Ha Thu Thanh

Mdm Ha Thu Thanh

Chairperson of VIOD and Deloitte Vietnam

Mdm Ha Thu Thanh

Chairperson of VIOD and Deloitte Vietnam

Mdm Ha Thu Thanh

Chairperson of VIOD and Deloitte Vietnam

Madam Thanh has recently been appointed as Chairperson of VIOD’s Board. She is also serving as Chairperson of Deloitte Vietnam, one of the four largest Consulting Firms in the world – with 35 years of experience in the field of Audit and Advisory, including 28 years working for the company since its establishment.

With 20 years in the top leadership at Deloitte Vietnam, including 16 years as a Chairman cum CEO, she is a leading expert in Corporate Governance, Leadership Development, Accounting – Auditing, etc.

She has been serving as a senior advisor/coach for the Board of Directors (BOD) of many large corporations in Vietnam and a speaker at many prestigious forums regarding corporate governance, leadership, sustainable growth, etc.

Madam Thanh holds a B.Sc. in Finance and Accounting, a Bachelor of Law, a Master of Business Administration from University of Hawaii, USA, a Certified Public Accountant in Vietnam and Australia, and a Certificate in Legal Practice. She was ranked one of the “20 most influential women in Vietnam” by Forbes and awarded the “Asia Pacific Entrepreneur Award” by Enterprise Asia in 2017.

Dominic Scriven OBE

Dominic Scriven OBE

VIOD Vice-Chairperson & Executive Chairman of Dragon Capital Group

Dominic Scriven OBE

VIOD Vice-Chairperson & Executive Chairman of Dragon Capital Group

Dominic Scriven OBE

VIOD Vice-Chairperson & Executive Chairman of Dragon Capital Group

Mr. Scriven is the Executive Chairman of Dragon Capital Group. Before founding the company in 1994, he worked in financial markets in London and Hong Kong. He serves as a director of various Vietnamese public companies and actively promotes financial market development and governance.

A U.K. national fluent in Vietnamese, Mr. Scriven received an OBE from Queen Elizabeth in 2006 and was awarded the Labor Medal by the Vietnamese President in 2014. He graduated from Exeter University with a degree in Law and Sociology and studied at Hanoi University for two years.

Mr. Darryl Dong

Mr. Darryl Dong

IFC Principal Financial Specialist

Mr. Darryl Dong

IFC Principal Financial Specialist

Mr. Darryl Dong

IFC Principal Financial Specialist

Darryl Dong, IFC Principal Financial Specialist, is part of IFC Vietnam country team in overseeing the IFC operations and investments with the Country Manager. Darryl is a senior business developer to devise strategic partnerships, originate and lead innovative, upstream projects, and create platforms/programs across all IFC products and services. He focuses on generating integrated solutions for existing clients and new partners for IFC in holistic approaches.

Before moving to Vietnam, Darryl has been on the ground in Asia for the past 20 years, from GE Capital in Tokyo, AIG Investments in HongKong to IFC Client Leader, Asia, based in Singapore. He is knowledgable and has extensive experience about the dynamics of Asian economy in responding to systemic risks. He holds a Civil Engineering degree and MBA degrees in both Construction/Project Management and Finance, from University of British Columbia, Vancouver, and Golden Gate University, San Francisco, respectively.

Ms. Tran Anh Dao

Ms. Tran Anh Dao

Executive Vice President of Ho Chi Minh Stock Exchange, HOSE

Ms. Tran Anh Dao

Executive Vice President of Ho Chi Minh Stock Exchange, HOSE

Ms. Tran Anh Dao

Executive Vice President of Ho Chi Minh Stock Exchange, HOSE

Ms. Tran Anh Dao has over 20 years of experience in the Vietnamese capital market. She joined Hochiminh City Securities Trading Center – HoSTC (former of Hochiminh Stock Exchange – HOSE) in 1998. She is now the Executive Vice President and being responsible for Listing, Disclosure and Market Information divisions at HOSE. She also has strong experience in introducing Corporate Governance practices for listed companies in Vietnam.

Ms. Dao received Bachelor Degree of International Business from University of Economics in Hochiminh City; and her Master of Commerce in Banking and Finance from University of Sydney, Australia.

Ms. Vu Thi Thuan

Ms. Vu Thi Thuan

Chairwoman of Traphaco

Ms. Vu Thi Thuan

Chairwoman of Traphaco

Ms. Vu Thi Thuan

Chairwoman of Traphaco

Vu Thi Thuan has more than 40 years of professional experience in the pharmaceutical industry, including 20 years as CEO and Chairwoman of Traphaco. She leads Traphaco from a small business with a capital of VND 9.9 billion in 2000 to become the third largest pharmaceutical company in Vietnam, the market capitalization of nearly VND 3,000 billion in 2020. Furthermore, as a strategist, she develops Traphaco following unique direction, to become the No. 1 herbal-pharma company in Vietnam.

With Master of Pharmacy, she has been a member of Executive Committee of Vietnam Pharmaceutical Companies Association – VNPCA for many years. Madame Thuan is certificated in Senior governance from the Asian Productivity Organization (APO) and Public Investment Management from London School of Economics in UK. In 2019, she was honoured as one of the most 50 influential women by Forbes for the 2nd time.

Mr. Vu Quang Thinh

Mr. Vu Quang Thinh

CEO of Dynam Capital

Mr. Vu Quang Thinh

CEO of Dynam Capital

Mr. Vu Quang Thinh

CEO of Dynam Capital

Before joining Dynam Capital, Mr. Thinh is the CEO and Vice Chairman of Vietnam Holding Asset Management (VNHAM) as well as the Chairman of its Environmental, Social and Governance Committee. He has more than 25 years of experience in asset management and management consulting.
Before joining VNHAM, he was the CEO of a local asset management company and the Managing Partner of MCG Management Consulting. Prior to that, he headed the management consulting practice of KPMG Vietnam.

Mr. Thinh has been serving on the boards of several listed and private companies in Vietnam. He is a visiting lecturer of executive training programs organized by Vietnam National University Hanoi School of Business, FPT University School of Business, and PACE Institute of Management.
He holds a Bachelor of Arts in Mathematical Economics from Hanoi Economics University and an MBA from Washington State University.

Mr. Le Tri Thong

CEO of PNJ

Mr. Le Tri Thong

CEO of PNJ

Mr. Le Tri Thong is currently the Vice Chairman of the BODs and CEO of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company (PNJ) – Vietnam’s leading jewelry company and one of the leading jewelry retailers in Asia.

Mr. Thong is widely known as a young and dynamic leader with solid credentials in many business areas and visionary strategies. He has extensive experience and deep insights of many industries in Vietnam and South East Asia markets – accumulated from many years serving as senior leaders of leading companies and organizations.

Prior to joining PNJ, Mr. Thong was the Chief Strategy Officer cum Chief Partnership Distribution Officer of Prudential (UK), Principal and Deputy Head of The Boston Consulting Group (BCG) Vietnam. He was the Deputy CEO of DongA Bank, Chairman of DongA Money Transfer Company, Chairman and founder of several technology companies focusing retail and financial services…

Mr. Thong is also very active and enthusiastic in social activities. He is a member of the Executive Committee of HCMC Young Business Association (YBA), Vice Chairman of Vietnam Association of Financial Investors (VAFI), member of the BOD of Leading Business Club (LBC), Member of the Central Committee of Vietnam National Youth Federation (2010-2015), President of Overseas Vietnamese Students (OVS). He has been received many awards for his achievements in corporate management career and social activities such as: Outstanding Entrepreneur of Ho Chi Minh City 2018, Saigon Outstanding Entrepreneur 2010, Outstanding achievements of young leaders..

Mr. Le Tri Thong holds MBA with Distinction from Said Business School – Oxford University (UK). He is also a Chemical Engineer – graduated with top medal from University of Technology – Hochiminh city.

* Recent Awards and achievements:

 • Outstanding Entrepreneur of Ho Chi Minh City.
 • Young Entrepreneur with Outstanding achievement, awarded by Vietnam Central Youth Federation.
 • Red Star Award – Vietnam Young and Outstanding Entrepreneur, awarded by Vietnam Central Youth Federation
Mdm Hà Thu Thanh

Mdm Hà Thu Thanh

Chủ tịch của VIOD & Deloitte Việt Nam

Mdm Hà Thu Thanh

Chủ tịch của VIOD & Deloitte Việt Nam

Mdm Hà Thu Thanh

Chủ tịch của VIOD & Deloitte Việt Nam

Bà Thanh mới đây đã được bổ nhiệm là chủ tịch HĐQT của VIOD. Bà cũng là Chủ tịch Hội đồng Thành viên của Deloitte Việt Nam, một trong bốn Công ty Tư vấn lớn nhất trên thế giới, với 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm toán và Tư vấn, trong đó có 28 năm gắn bó với Công ty từ ngày đầu thành lập.

Với 20 năm ở cương vị lãnh đạo cấp cao của Deloitte Việt Nam, trong đó có 16 năm là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, bà là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Quản trị Công ty, Phát triển lãnh đạo, Kế toán – Kiểm toán…

Bà là Cố vấn cấp cao/Coach để phát triển lãnh đạo cho các thành viên Hội đồng Quản trị của nhiều Tập đoàn lớn tại Việt Nam. Bà là diễn giả uy tín của nhiều diễn đàn lớn cũng như các khóa đào tạo chuyên ngành về quản trị công ty, tư duy lãnh đạo, phát triển bền vững.

Bà có bằng Cử nhân Tài chính – Kế toán, Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Hawaii (Hoa Kỳ), Chứng chỉ Kế toán công chứng của Việt Nam và Úc, và Chứng chỉ Luật sư hành nghề. Bà được bình chọn là một trong “20 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2017” trong danh sách của Forbes Việt Nam, và đạt giải thưởng “Doanh nhân Châu Á – Thái Bình Dương” của Enterprises Asia vào năm 2017.

Ông Dominic Scriven

Ông Dominic Scriven

Phó Chủ tịch của VIOD và Chủ tịch của Dragon Capital Group

Ông Dominic Scriven

Phó Chủ tịch của VIOD và Chủ tịch của Dragon Capital Group

Ông Dominic Scriven

Phó Chủ tịch của VIOD và Chủ tịch của Dragon Capital Group

Ông Dominic Scriven, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Dragon Capital. Trước khi thành lập công ty năm 1994, ông làm việc tại thị trường tài chính Luân đôn và Hồng kông.   Ông hiện là thành viên hội đồng quản trị của một số công ty niêm yết và đã tích cực đóng góp thúc đẩy quản trị công ty tốt và sự phát triển bền vứng của thị trường tài chính Việt Nam.

Mang quốc tịch Anh và với vốn tiếng Việt lưu loát, ông Scriven được trao tặng huân chương OBE từ Nữ Hoàng Anh năm 2006, và Huân Chương Lao Động từ Chủ Tịch Nước Việt Nam năm 2014. Ông tốt nghiệp Đại học Exeter với hai bằng đại học chuyên ngành Luật và Xã hội học và theo học Tiếng Việt ở trường Đại Học Tổng Hợp Hà Nội trong hai năm.

Ông Darryl Dong

Ông Darryl Dong

Chuyên gia Tài chính Cấp cao của IFC

Ông Darryl Dong

Chuyên gia Tài chính Cấp cao của IFC

Ông Darryl Dong

Chuyên gia Tài chính Cấp cao của IFC

Darryl Dong, Chuyên gia Tài chính Cao cấp của IFC, hỗ trợ Giám đốc Quốc gia của IFC Việt Nam trong việc giám sát các hoạt động và đầu tư của IFC. Darryl là một chuyên gia phát triển thị trường, thiết lập các mối quan hệ đối tác chiến lược, khởi tạo và quản lý các dự án đổi mới và tạo ra các nền tảng / chương trình cho việc phát triển tất cả các sản phẩm và dịch vụ của IFC. Ông tập trung vào việc tạo ra các giải pháp tích hợp cho các khách hàng hiện tại và các đối tác mới cho IFC bằng phương pháp tiếp cận toàn diện.

Trước khi chuyển đến Việt Nam, Darryl đã có có kinh nghiệm làm việc ở châu Á trong 20 năm qua, từ GE Capital ở Tokyo, AIG Investments ở HongKong đến IFC khu vực Châu Á, làm việc tại Singapore. Ông là người có nhiều kinh nghiệm và am hiểu về sự năng động của thị trường châu Á trong việc ứng phó với những rủi ro lớn. Ông có bằng Kỹ sư Xây dựng và bằng MBA về cả Xây dựng / Quản lý Dự án và Tài chính, của Đại học British Columbia, Vancouver và Đại học Golden Gate, San Francisco.

Bà Trần Anh Đào

Bà Trần Anh Đào

Phó Tổng giám đốc – Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Bà Trần Anh Đào

Phó Tổng giám đốc – Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Bà Trần Anh Đào

Phó Tổng giám đốc – Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Bà Trần Anh Đào đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trên thị trường vốn Việt Nam. Bà gia nhập Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh – HoSTC (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh – HOSE) ngay từ những ngày đầu thành lập vào năm 1998. Bà hiện là Phó Tổng Giám đốc và phụ trách lĩnh vực Quản lý, Thẩm định Niêm yết, và Thông tin thị trường tại HOSE. Bà cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc giới thiệu các hoạt động Quản trị Doanh nghiệp đến với các công ty niêm yết tại Việt Nam.

Bà Trần Anh Đào tốt nghiệp Cử nhân Kinh doanh Quốc tế của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; và có bằng Thạc sĩ Thương mại Ngân hàng – Tài chính của Đại học Sydney, Úc.

Bà Vũ Thị Thuận

Bà Vũ Thị Thuận

Chủ tịch HĐQT của Traphaco

Bà Vũ Thị Thuận

Chủ tịch HĐQT của Traphaco

Bà Vũ Thị Thuận

Chủ tịch HĐQT của Traphaco

Bà Vũ Thị Thuận có hơn 40 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành dược, trong đó có 20 năm là Tổng Giám đốc – Chủ tịch HĐQT Traphaco. Bà đã dẫn dắt Traphaco từ một doanh nghiệp nhỏ với số vốn 9,9 tỷ đồng năm 2000 trở thành công ty dược lớn thứ ba Việt Nam, giá trị vốn hóa thị trường gần 3.000 tỷ đồng vào năm 2020. Ngoài ra, với vai trò là một chiến lược gia, bà phát triển Traphaco theo hướng riêng, trở thành công ty dược phẩm số 1 về đông dược tại thị trường Việt Nam.

Với bằng Thạc sĩ ngành Dược, bà là Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam nhiều năm. Bà Thuận được cấp chứng chỉ Quản trị cấp cao của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) và Quản lý Đầu tư Công của Trường Kinh tế London ở Vương quốc Anh. Năm 2019, lần thứ 2 bà được vinh danh trong danh sách 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam công bố bởi Forbes Việt Nam.

Ông Vũ Quang Thịnh

Ông Vũ Quang Thịnh

​Tổng Giám đốc Dynam Capital

Ông Vũ Quang Thịnh

​Tổng Giám đốc Dynam Capital

Ông Vũ Quang Thịnh

​Tổng Giám đốc Dynam Capital

Ông Thịnh là Giám đốc điều hành và là thành viên HĐQT công ty Dynam Capital, công ty hiện đang quản lý quỹ Vietnam Holding (VNH), một quỹ đầu tư đang được niêm yết trên thị trường chứng khoán London AIM.  Ông có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đầu tư và tư vấn quản trị.
Trước khi làm việc tại Dynam Capital, ông Thịnh là CEO và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Vietnam Holding (VNHAM), đồng thời là Chủ tịch Ủy Ban Môi trường, Xã Hội và Quản trị của công ty (ESG). Trước khi tham gia vào điều hành VNHAM, ông Thịnh là Giám đốc Điều hành của một công ty quản lý quỹ của Việt Nam, Giám đốc Điều hành của Công ty tư vấn Quản lý MCG, và là Trưởng Bộ phận tư vấn quản lý của KPMG Việt Nam.  Ngoài việc tham gia làm thành viên Hội đồng Quản trị của một số công ty niêm yết và công ty tư nhân tại Việt nam,  ông Thịnh còn giảng dạy các Chương trình quản trị cho lãnh đạo tại Khoa Quản trị Kinh doanh Đại học Quốc Gia, Viện Quản trị Kinh doanh Đại học FPT và Trường Doanh nhân PACE.
Ông tốt nghiệp chuyên ngành Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Washington tại Hoa Kỳ.

Ông Lê Trí Thông

Ông Lê Trí Thông

Tổng Giám đốc PNJ

Ông Lê Trí Thông

Tổng Giám đốc PNJ

Ông Lê Trí Thông

Tổng Giám đốc PNJ

Ông Lê Trí Thông hiện đang là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận PNJ – doanh nghiệp trang sức hàng đầu Việt Nam và là một trong những nhà bán lẻ trang sức hàng đầu châu Á.

Ông Thông được biết đến là một nhà lãnh đạo trẻ có uy tín với nền tảng chuyên môn vững chắc trong nhiều lĩnh vực quản trị và sự sắc bén trong nhãn quan chiến lược. Ông có am hiểu sâu rộng ở nhiều lĩnh vực khác nhau về thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á sau nhiều năm tích lũy ở các vị trí quản lý cấp cao và lãnh đạo của nhiều công ty, tổ chức hàng đầu Việt Nam cũng như các tập đoàn quốc tế hàng đầu thế giới.

Trước khi gia nhập PNJ, ông Thông là Phó Tổng Giám đốc Chiến lược kiêm Phó Tổng Giám đốc Phát triển hợp tác kinh doanh Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm Prudential (UK), Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tư vấn quản trị chiến lược The Boston Consulting Group (BCG). Ông từng là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á, Chủ tịch Công ty Kiều hối Đông Á, Chủ tịch và sáng lập viên một số công ty công nghệ trong ngành tài chính, bán lẻ… Ông cũng là một gương mặt nhiệt huyết và năng nổ trong các hoạt động xã hội. Ông là Ủy viên BCH hội DN Trẻ TP.HCM (YBA), Phó chủ tịch Hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI), Thành viên BCN CLB Doanh nghiệp Dẫn Đầu (LBC), Ủy viên TW Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam (2010-2015), Chủ tịch CLB Du học sinh (OVS). Ông đã  được trao tặng nhiều giải thưởng trong sự nghiệp quản trị doanh nghiệp và các hoạt động xã hội của mình như: Doanh nhân tiêu biểu TP. HCM 2018, Doanh nhân Sài  Gòn tiêu biểu 2010, Giải thưởng Thanh niên làm kinh tế xuất sắc, …

Ông Lê Trí Thông tốt nghiệp MBA Ưu hạng xuất sắc (Distinction) tại trường Kinh Doanh Said – Đại học Oxford (Vương quốc Anh). Ông cũng là kỹ sư công nghệ – tốt nghiệp thủ khoa Khoa Công nghệ Hóa học -Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh.

*Các giải thưởng và thành tích được trao tặng gần đây:

 • Doanh nhân tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Doanh nhân trẻ có thành tích xuất sắc do Trung ương Liên đoàn Thanh niên Việt Nam trao tặng
 • Giải thưởng Sao Đỏ – Doanh nhân trẻ tiêu biểu Việt Nam do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng
 • Giấy khen của UBND TP.Hồ Chí Minh về thành tích xuất sắc trong tham gia, thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng Doanh nghiệp năm 2020”
08.30 – 09:00Registration
09.00 – 09.05Opening

09.05 – 09.25

Vietnam and the World Economic Outlook
Mr. Darryl Dong, Principal Financial Specialist, IFC

09.25 – 09.40

Lessons learned for The Board of Directors

Mr. Dominic Scriven OBE, Vice Chairman of VIOD & Chairman of Dragon Capital

09.40 – 09.50

Corporate Governance in the New Normal from the View of the SSC
Mr. Pham Hong Son, Vice Chairman of the State Securities Commission (SSC)

09:50 – 10:40

Panel Discussion: ”Reshaping Corporate Governance in the New Normal”
Moderator:
Mr. Vu Quang Thinh, Board Member VIOD & CEO of Dynam Capital
Panelist:
Ms. Tran Anh Dao, Deputy General Director, Ho Chi Minh Stock Exchange
Mdme. Vu Thi Thuan, Chairperson of Traphaco
Mr. Le Tri Thong, CEO of PNJ
10:40 – 10:55Announcing ACGS 2019 Results and Awards

10:55 – 11:00

Closing
Madame Ha Thu Thanh, Chairperson of VIOD and Deloitte Vietnam
08.30 – 09:00Đăng ký
09.00 – 09.05Khai mạc

09.05 – 09.25

Triển vọng kinh tế thế giới trong bối cảnh COVID-19 và Việt Nam
Ông Darryl Dong, Chuyên gia Tài chính Trưởng của IFC

09.25 – 09.40

Bài học cho hội đồng quản trị năm 2020 nhìn tới 2021
Ông Dominic Scriven OBE, Phó chủ tịch HĐQT VIOD, Chủ tịch Dragon Capital

09.40 – 09.50

Quản trị Công ty trong giai đoạn bình thường mới  từ góc độ cơ quan quản lý
Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

09:50 – 10:40

Phiên thảo luận: ”Đẩy mạnh Quản trị Công ty trong Giai đoạn Bình thường Mới”
Điều phối: Ông Vũ Quang Thịnh, Thành viên HĐQT VIOD & CEO Dynam Capital
Khách mời:
Bà Trần Anh Đào, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
Bà Vũ Thị Thuận, Chủ tịch HĐQT Traphaco
Ông Lê Trí Thông, Tổng Giám đốc PNJ
10:40 – 10:55Lễ công bố kết quả ACGS 2019

10:55 – 11:00

Tổng kết chương trình
Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch HĐQT VIOD & Chủ tịch Deloitte
 • Vietnam and the World Economic Outlook – Mr. Darryl Dong, Principal Financial Specialist, IFC
  Vietnamese | English
 • Lessons learned for The Board of Directors – Mr. Dominic Scriven OBE, Vice Chairman of VIOD & Chairman of Dragon Capital
  Vietnamese | English
 • ASEAN Corporate Governance Scorecard 2019, Vietnam Executive Summary Report.
  Vietnamese | English (to be updated)
 • ASEAN Corporate Governance Scorecard 2019 Booklet.
  English only
 • ASEAN Corporate Governance Scorecard 2019 (Summary Slides)
  Vietnamese | English
 • ASEAN Corporate Governance Scorecard 2019 – Vietnam Executive Summary Report
  Vietnamese | English
 • Triển vọng Kinh tế Thế giới trong Bối cảnh COVID-19 và Việt Nam – Ông Darryl Dong, Chuyên gia Tài chính Trưởng của IFC
  Tiếng Việt  |  Tiếng Anh
 • Bài học cho hội đồng quản trị năm 2020 nhìn tới 2021 – Ông Dominic Scriven OBE, Phó chủ tịch HĐQT VIOD, Chủ tịch Dragon Capital
  Tiếng Việt | Tiếng Anh
 • Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN 2019, Báo cáo Tóm tắt của Việt Nam
  Tiếng Việt | Tiếng Anh (cập nhật sau)
 • Sổ tay Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN 2019
  Chỉ có Tiếng Anh
 • Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN 2019 (Slides tóm tắt)
  Tiếng Việt | Tiếng Anh
 • Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN 2019 – Báo cáo tóm tắt của Việt Nam
  Tiếng Việt | Tiếng Anh

RECORDING VIDEO | BẢN GHI HÌNH

IN PARTNERSHIP WITH | HỢP TÁC VỚI

IN PARTNERSHIP WITH | HỢP TÁC VỚI

FOUNDER | TỔ CHỨC SÁNG LẬP
OTHER PARTNERS | ĐỐI TÁC KHÁC

CONTACT | LIÊN HỆ

CONTACT | LIÊN HỆ

Address | Địa chỉ

Vietnam Institute of Directors
CTCP DNXH Viện Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Việt Nam (VIOD)
8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

E-mail
info@viod.vn

Hotline:
+84 936 249 697

Copyright © 2020 by Vietnam Institute of Directors. All rights reserved.
© 2020 Bản quyền thuộc về Công Ty Cổ Phần Doanh Nghiệp Xã Hội Viện Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Việt Nam.