• 8:00 – 13:30, 10/12/2020
 • InterContinental Saigon, Corner Hai Ba Trung St. & Le Duan Blvd, District 1, HCMC

8:00 - 13:30, 10/12/2020

InterContinental Saigon​

Corner Hai Ba Trung St. & Le Duan Blvd, District 1, HCMC

The Board Leadership role has been increasingly crucial when facing the significant changes in technology, climate and environment, geopolitics and socio-economy. Over the past 12 months Vietnam are suffering from series of economic and humanitarian crisises resulting from the COVID-19 pandemic and natural disaster. The trade war between the US and China as well as the US president election also add on to the economic vulnerability. These changes are posing fundamental challenges, systemic risks and opportunities to public governance, driving a stress-test of corporate governance principles and practices.

With the theme “Reshaping Corporate Governance in the New Normal”, the VIOD 2020 Annual Forum is a platform for board members, business leaders and experts to discuss about essential changes in Corporate Governance as well as the Board roles from different viewpoints, including macro-economy, investors, regulators, Board members and executives leaders. Later in the event, VIOD will announce the 2020 Survey Report on Board Remuneration and the 2019 ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS2019) Results for Vietnam companies.

Vai trò lãnh đạo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) càng trở nên quan trọng khi các công ty phải đối mặt với những thay đổi lớn về công nghệ, môi trường, địa chính trị, kinh tế-xã hội. Trong 12 tháng qua, Việt Nam phải hứng chịu các cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo do đại dịch Covid-19 và thiên tai. Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung hay cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cũng làm cho nền kinh tế trở nên khó định đoán. Những yếu tố này tạo ra các thách thức, rủi ro lớn cũng như các cơ hội về quản trị, là một phép thử cho các thông lệ và thực hành quản trị công ty.

Với chủ đề Đẩy mạnh Quản trị Công ty trong Giai đoạn Bình thường Mới, Diễn đàn Thường niên 2020 của VIOD là nơi các thành viên HĐQT, các chuyên gia trao đổi về các thay đổi cần thiết của Quản trị công ty cũng như vai trò của HĐQT dưới nhiều góc nhìn khác nhau, từ góc độ kinh tế vĩ mô, góc độ của các nhà đầu tư, góc độ của HĐQT cũng như của ban điều hành. Cũng tại Diễn đàn lần này, VIOD sẽ công bố kết quả của khảo sát về thù lao của thành viên HĐQT năm 2020 và kết quả của cuộc đánh giá Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN 2019 (ACGS2019) cho Việt Nam.

PARTICIPATION FEE

VND 3,300,000/participant
(included 10% VAT and before discount)

 • 30% discount for platinum members of CMP of VIOD
 • 20% discount for gold members of CMP of VIOD
 • 10% discount for EARLY BIRD for registration and payment before  25/11/2020
 • Other discount according to VIOD’s policies and confirmation

PHÍ THAM DỰ

Phí tham dự: 3.300.000đ/đại biểu
(đã bao gồm 10% thuế GTGT, chưa bao gồm các điều khoản ưu đãi được áp dụng)

 • Giảm giá 30% cho thành viên CMP hạng bạch kim
 • Giảm giá 20% cho thành viên CMP hạng vàng
 • Giảm giá 10% những đăng ký và thanh toán trước và trong ngày 25/11/2020
 • Ưu đãi khác theo chính sách và xác nhận của VIOD

KEY BENEFITS OF ATTENDING

 • Updating and sharing about the evolution of the regulations and integrated corporate governance, where other stakeholders than shareholders; and environmental, social and cultural components are on top of board agenda;
 • Networking and sharing of experience with peer directors, executive leaders, investors, local and international experts; and
 • Understanding how corporate governance landscape has changed and how to stay relevant to the business.

LỢI ÍCH KHI THAM GIA

 • Cập nhật và chia sẻ những thay đổi trong quy định pháp lý và thông lệ Quản trị Công ty, theo đó, các bên liên quan khác ngoài cổ đông, các yếu tố môi trường, văn hóa, xã hội được nhấn mạnh trong chương trình họp của HĐQT;
 • Kết nối và chia sẻ với các thành viên HĐQT, ban điều hành, nhà đầu tư và các chuyên gia hàng đầu thế giới và trong nước; và
 • Tìm hiểu những thay đổi về Quản trị Công ty giúp HĐQT kết nối với hoạt động kinh doanh của công ty.

WHO SHOULD ATTEND?

 • Interested Business Owners
 • Board of Directors
 • C-Suite and Executive Leaders
 • VIOD’s CMP members

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Nhà đầu tư/Cổ đông có quan tâm 
 • Chủ tịch và Thành viên HĐQT
 • Thành viên C-Suite và Ban điều hành cấp cao
 • Các thành viên CMP của VIOD

PARTICIPANT FEE

VND 3,300,000/participant
(included 10% VAT and before discount)

 • 30% discount for platinum members of CMP of VIOD
 • 20% discount for gold members of CMP of VIOD
 • 10% discount for EARLY BIRD for registration and payment before  25/11/2020
 • Other discount according to VIOD’s policies and confirmation

PHÍ THAM DỰ

Phí tham dự: 3.300.000đ/đại biểu
(đã bao gồm 10% thuế GTGT và chưa bao gồm các điều khoản ưu đãi được áp dụng)

 • Giảm giá 30% cho thành viên CMP hạng bạch kim
 • Giảm giá 20% cho thành viên CMP hạng vàng
 • Giảm giá 10% những đăng ký và thanh toán trước và trong ngày 25/11/2020
 • Ưu đãi khác theo chính sách và xác nhận của VIOD

KEY BENEFITS OF ATTENDING

 • Updating and sharing about the evolution of the regulations and integrated corporate governance, where other stakeholders than shareholders; and environmental, social and cultural components are on top of board agenda;
 • Networking and sharing of experience with peer directors, executive leaders, investors, local and international experts; and
 • Understanding how corporate governance landscape has changed and how to stay relevant to the business.

LỢI ÍCH KHI THAM GIA

 • Cập nhật và chia sẻ những thay đổi trong quy định pháp lý và thông lệ Quản trị Công ty, theo đó, các bên liên quan khác ngoài cổ đông, các yếu tố môi trường, văn hóa, xã hội được nhấn mạnh trong chương trình họp của HĐQT;
 • Kết nối và chia sẻ với các thành viên HĐQT, ban điều hành, nhà đầu tư và các chuyên gia hàng đầu thế giới và trong nước; và
 • Tìm hiểu những thay đổi về Quản trị Công ty giúp HĐQT kết nối với hoạt động kinh doanh của công ty.

WHO SHOULD ATTEND?

 • Interested Business Owners
 • Board of Directors
 • C-Suite and Executive Leaders
 • VIOD’s CMP members

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Nhà đầu tư/Cổ đông có quan tâm 
 • Chủ tịch và Thành viên HĐQT
 • Thành viên C-Suite và Ban điều hành cấp cao
 • Các thành viên CMP của VIOD

SPEAKERS | DIỄN GIẢ

SPEAKERS | DIỄN GIẢ

Speakers are continued to be updated / Danh sách diễn giả đang được cập nhật

Mdm. Hà Thu Thanh

Chairperson of VIOD and Deloitte Vietnam

Chủ tịch của VIOD & Deloitte Việt Nam

Mr. Dominic Scriven OBE

VIOD Vice-Chairperson & Executive Chairman of Dragon Capital Group

Phó Chủ tịch của VIOD và Chủ tịch của Dragon Capital Group

Mr. Trần Văn Dũng

Chairman of the State Securities Commission of Vietnam

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Mr. Darryl Dong

IFC Principal Financial Specialist

Chuyên gia Tài chính Cấp cao của IFC

Mrs. Tiêu Yến Trinh

CEO of Talenet Corporation

Tổng Giám đốc Tập đoàn Talentnet

Mr. Tran Van Dung

Mr. Tran Van Dung

Chairman of the State Securities Commission of Vietnam

Mr. Tran Van Dung

Chairman of the State Securities Commission of Vietnam

Mr. Tran Van Dung

Chairman of the State Securities Commission of Vietnam

Mdm Ha Thu Thanh

Mdm Ha Thu Thanh

Chairperson of VIOD and Deloitte Vietnam

Mdm Ha Thu Thanh

Chairperson of VIOD and Deloitte Vietnam

Mdm Ha Thu Thanh

Chairperson of VIOD and Deloitte Vietnam

Madam Thanh has recently been appointed as Chairperson of VIOD’s Board. She is also serving as Chairperson of Deloitte Vietnam, one of the four largest Consulting Firms in the world – with 35 years of experience in the field of Audit and Advisory, including 28 years working for the company since its establishment.

With 20 years in the top leadership at Deloitte Vietnam, including 16 years as a Chairman cum CEO, she is a leading expert in Corporate Governance, Leadership Development, Accounting – Auditing, etc.

She has been serving as a senior advisor/coach for the Board of Directors (BOD) of many large corporations in Vietnam and a speaker at many prestigious forums regarding corporate governance, leadership, sustainable growth, etc.

Madam Thanh holds a B.Sc. in Finance and Accounting, a Bachelor of Law, a Master of Business Administration from University of Hawaii, USA, a Certified Public Accountant in Vietnam and Australia, and a Certificate in Legal Practice. She was ranked one of the “20 most influential women in Vietnam” by Forbes and awarded the “Asia Pacific Entrepreneur Award” by Enterprise Asia in 2017.

Dominic Scriven OBE

Dominic Scriven OBE

VIOD Vice-Chairperson & Executive Chairman of Dragon Capital Group

Dominic Scriven OBE

VIOD Vice-Chairperson & Executive Chairman of Dragon Capital Group

Dominic Scriven OBE

VIOD Vice-Chairperson & Executive Chairman of Dragon Capital Group

Mr. Scriven is the Executive Chairman of Dragon Capital Group. Before founding the company in 1994, he worked in financial markets in London and Hong Kong. He serves as a director of various Vietnamese public companies and actively promotes financial market development and governance.

A U.K. national fluent in Vietnamese, Mr. Scriven received an OBE from Queen Elizabeth in 2006 and was awarded the Labor Medal by the Vietnamese President in 2014. He graduated from Exeter University with a degree in Law and Sociology and studied at Hanoi University for two years.

Mr. Darryl Dong

Mr. Darryl Dong

IFC Principal Financial Specialist

Mr. Darryl Dong

IFC Principal Financial Specialist

Mr. Darryl Dong

IFC Principal Financial Specialist

Darryl Dong, IFC Principal Financial Specialist, is part of IFC Vietnam country team in overseeing the IFC operations and investments with the Country Manager. Darryl is a senior business developer to devise strategic partnerships, originate and lead innovative, upstream projects, and create platforms/programs across all IFC products and services. He focuses on generating integrated solutions for existing clients and new partners for IFC in holistic approaches.

Before moving to Vietnam, Darryl has been on the ground in Asia for the past 20 years, from GE Capital in Tokyo, AIG Investments in HongKong to IFC Client Leader, Asia, based in Singapore. He is knowledgable and has extensive experience about the dynamics of Asian economy in responding to systemic risks. He holds a Civil Engineering degree and MBA degrees in both Construction/Project Management and Finance, from University of British Columbia, Vancouver, and Golden Gate University, San Francisco, respectively.

Ms. Tiieu Yen Trinh

Ms. Tiieu Yen Trinh

CEO of Talenet Corporation

Ms. Tiieu Yen Trinh

CEO of Talenet Corporation

Ms. Tiieu Yen Trinh

CEO of Talenet Corporation

Ms. Tieu Yen Trinh is the founder and CEO of Talentnet Corporation since 2007, after she left PricewaterhouseCoopers (PwC). Being an entrepreneur with strong management and leadership skills, together with good vision and high adaptability level, she has led Talentnet successfully to be in association with Mercer and ADP Streamline.

She got experienced in advisory Boards and C-Suite to build up people agenda, people strategy in many levels with an unparalleled depth of understanding of the Vietnamese labor market, and strong relationships with top HR professionals, industry leaders and other key contacts within this field. One of the biggest milestones in her life was when founding Vietnam HR Awards in 2014 – where best HR strategies and practices are comprehensively evaluated and awarded. In 2019, she excellently enrolled her name in the Top 10 Best Entrepreneurs of the Red Star Awards. In early 2020, she was voted into the Top Self-Made Outstanding Women Leadership by Forbes Vietnam Magazine.

Ms. Vu Thi Thuan

Ms. Vu Thi Thuan

Chairwoman of Traphaco

Ms. Vu Thi Thuan

Chairwoman of Traphaco

Ms. Vu Thi Thuan

Chairwoman of Traphaco

Vu Thi Thuan has more than 40 years of professional experience in the pharmaceutical industry, including 20 years as CEO and Chairwoman of Traphaco. She leads Traphaco from a small business with a capital of 9.9 billion in 2000 to become the second largest pharmaceutical company in Vietnam, the market capitalization of nearly 3,000 billion in 2020. Furthermore, as a strategist, she develops Traphaco following unique direction, to become the No. 1 pharmaceutical company in Vietnam.

With Master of Pharmacy, she has been a member of Executive Committee of Vietnam Pharmaceutical Companies Association – VNPCA for many years. Madame Thuan is certificated in Senior governance from the Asian Productivity Organization (APO) and Public Investment Management from London School of Economics in UK. In 2019, she was honoured as one of the most 50 influential women by Forbes for the 2nd time.

Ông Trần Văn Dũng

Ông Trần Văn Dũng

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ông Trần Văn Dũng

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ông Trần Văn Dũng

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Mdm Hà Thu Thanh

Mdm Hà Thu Thanh

Chủ tịch của VIOD & Deloitte Việt Nam

Mdm Hà Thu Thanh

Chủ tịch của VIOD & Deloitte Việt Nam

Mdm Hà Thu Thanh

Chủ tịch của VIOD & Deloitte Việt Nam

Bà Thanh mới đây đã được bổ nhiệm là chủ tịch HĐQT của VIOD. Bà cũng là Chủ tịch Hội đồng Thành viên của Deloitte Việt Nam, một trong bốn Công ty Tư vấn lớn nhất trên thế giới, với 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm toán và Tư vấn, trong đó có 28 năm gắn bó với Công ty từ ngày đầu thành lập.

Với 20 năm ở cương vị lãnh đạo cấp cao của Deloitte Việt Nam, trong đó có 16 năm là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, bà là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Quản trị Công ty, Phát triển lãnh đạo, Kế toán – Kiểm toán…

Bà là Cố vấn cấp cao/Coach để phát triển lãnh đạo cho các thành viên Hội đồng Quản trị của nhiều Tập đoàn lớn tại Việt Nam. Bà là diễn giả uy tín của nhiều diễn đàn lớn cũng như các khóa đào tạo chuyên ngành về quản trị công ty, tư duy lãnh đạo, phát triển bền vững.

Bà có bằng Cử nhân Tài chính – Kế toán, Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Hawaii (Hoa Kỳ), Chứng chỉ Kế toán công chứng của Việt Nam và Úc, và Chứng chỉ Luật sư hành nghề. Bà được bình chọn là một trong “20 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2017” trong danh sách của Forbes Việt Nam, và đạt giải thưởng “Doanh nhân Châu Á – Thái Bình Dương” của Enterprises Asia vào năm 2017.

Ông Dominic Scriven

Ông Dominic Scriven

Phó Chủ tịch của VIOD và Chủ tịch của Dragon Capital Group

Ông Dominic Scriven

Phó Chủ tịch của VIOD và Chủ tịch của Dragon Capital Group

Ông Dominic Scriven

Phó Chủ tịch của VIOD và Chủ tịch của Dragon Capital Group

Ông Dominic Scriven, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Dragon Capital. Trước khi thành lập công ty năm 1994, ông làm việc tại thị trường tài chính Luân đôn và Hồng kông.   Ông hiện là thành viên hội đồng quản trị của một số công ty niêm yết và đã tích cực đóng góp thúc đẩy quản trị công ty tốt và sự phát triển bền vứng của thị trường tài chính Việt Nam.

Mang quốc tịch Anh và với vốn tiếng Việt lưu loát, ông Scriven được trao tặng huân chương OBE từ Nữ Hoàng Anh năm 2006, và Huân Chương Lao Động từ Chủ Tịch Nước Việt Nam năm 2014. Ông tốt nghiệp Đại học Exeter với hai bằng đại học chuyên ngành Luật và Xã hội học và theo học Tiếng Việt ở trường Đại Học Tổng Hợp Hà Nội trong hai năm.

Ông Darryl Dong

Ông Darryl Dong

Chuyên gia Tài chính Cấp cao của IFC

Ông Darryl Dong

Chuyên gia Tài chính Cấp cao của IFC

Ông Darryl Dong

Chuyên gia Tài chính Cấp cao của IFC

Darryl Dong, Chuyên gia Tài chính Cao cấp của IFC, hỗ trợ Giám đốc Quốc gia của IFC Việt Nam trong việc giám sát các hoạt động và đầu tư của IFC. Darryl là một chuyên gia phát triển thị trường, thiết lập các mối quan hệ đối tác chiến lược, khởi tạo và quản lý các dự án đổi mới và tạo ra các nền tảng / chương trình cho việc phát triển tất cả các sản phẩm và dịch vụ của IFC. Ông tập trung vào việc tạo ra các giải pháp tích hợp cho các khách hàng hiện tại và các đối tác mới cho IFC bằng phương pháp tiếp cận toàn diện.

Trước khi chuyển đến Việt Nam, Darryl đã có có kinh nghiệm làm việc ở châu Á trong 20 năm qua, từ GE Capital ở Tokyo, AIG Investments ở HongKong đến IFC khu vực Châu Á, làm việc tại Singapore. Ông là người có nhiều kinh nghiệm và am hiểu về sự năng động của thị trường châu Á trong việc ứng phó với những rủi ro lớn. Ông có bằng Kỹ sư Xây dựng và bằng MBA về cả Xây dựng / Quản lý Dự án và Tài chính, của Đại học British Columbia, Vancouver và Đại học Golden Gate, San Francisco.

Bà Tiêu Yến Trinh

Bà Tiêu Yến Trinh

Tổng Giám đốc Công ty Talentnet

Bà Tiêu Yến Trinh

Tổng Giám đốc Công ty Talentnet

Bà Tiêu Yến Trinh

Tổng Giám đốc Công ty Talentnet

Bà Tiêu Yến Trinh là người sáng lập và CEO của Công ty Talentnet từ năm 2007, sau khi bà rời PricewaterhouseCoopers (PwC). Là một doanh nhân có kinh nghiệm sâu rộng về quản lý và kỹ năng lãnh đạo, cùng với tầm nhìn tốt và mức độ thích ứng cao, bà đã dẫn dắt Talentnet đi đến thành công cùng với sự đồng hành của Mercer và ADP Streamline.

Với sự hiểu biết sâu sắc về thị trường lao động Việt Nam và mối quan hệ chặt chẽ với các chuyên gia nhân sự hàng đầu, lãnh đạo ngành và các liên hệ quan trọng khác trong lĩnh vực này, bà đã có kinh nghiệm tư vấn cho HĐQT và Ban lãnh đạo C-Suite để xây dựng chương trình nghị sự, chiến lược nhân sự ở nhiều cấp . Một trong những đóng góp lớn nhất của bà là việc thành lập Giải thưởng Nhân sự Việt Nam năm 2014 – nhằm đánh giá toàn diện và trao giải thưởng về Chiến lược và hiệu quả hoạt động của bộ phận nhân sự của các công ty. Năm 2019, bà xuất sắc ghi tên mình vào Top 10 các Doanh nhân xuất sắc nhất của Giải thưởng Sao Đỏ. Đầu năm 2020, bà được Tạp chí Forbes Vietnam bình chọn vào Top các lãnh đạo nữ tự thân nổi bật.

Bà Vũ Thị Thuận

Bà Vũ Thị Thuận

Chủ tịch HĐQT của Traphaco

Bà Vũ Thị Thuận

Chủ tịch HĐQT của Traphaco

Bà Vũ Thị Thuận

Chủ tịch HĐQT của Traphaco

Bà Vũ Thị Thuận có hơn 40 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành dược, trong đó có 20 năm là Tổng Giám đốc – Chủ tịch HĐQT Traphaco. Bà đã dẫn dắt Traphaco từ một doanh nghiệp nhỏ với số vốn 9,9 tỷ đồng năm 2000 trở thành công ty dược lớn thứ hai Việt Nam, giá trị vốn hóa thị trường gần 3.000 tỷ đồng vào năm 2020. Ngoài ra, với vai trò là một chiến lược gia, bà phát triển Traphaco theo hướng riêng, trở thành công ty dược phẩm số 1 Việt Nam.

Với bằng Thạc sĩ ngành Dược, bà là Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam nhiều năm. Bà Thuận được cấp chứng chỉ Quản trị cấp cao của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) và Quản lý Đầu tư Công của Trường Kinh tế London ở Vương quốc Anh. Năm 2019, lần thứ 2 bà được vinh danh trong danh sách 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam công bố bởi Forbes Việt Nam.

08.00 – 08.30Registration
08.30 – 08.35Opening Video
08.35 – 09.45
 • Vietnam and the World Economic Outlook
 • Opportunities and challenges for Board, from investors’ and regulators’ viewpoints
09.45 – 10.00Coffee break & group photos
10.00 – 10.25Corporate governance from Board Perspectives
10.25 – 10:50Corporate governance from Management Perspectives
10:50 – 11:40Panel discussion: Reshaping Corporate Governance in the New Normal
11:40 – 12:00

Side events:

 • Launch Vietnam 2020 Board Remuneration Survey Report
 • Launch ACGS 2019 Results – Vietnam Section
12:00 – 13:30Networking lunch

 

08.00 – 08.30Đăng ký và tiếp đón
08.30 – 08.35Video giới thiệu chương trình
08.35 – 09.45
 • Triển vọng Kinh tế Việt Nam và Thế giới
 • Cơ hội và thách thức đối với HĐQT, từ góc nhìn của nhà đầu tư và cơ quan quản lý
09.45 – 10.00Nghỉ giải lao
10.00 – 10.25Quản trị công ty – Góc nhìn từ Hội đồng Quản trị
10.25 – 10:50Quản trị công ty – Góc nhìn từ Ban Điều hành
10:50 – 11:40Tọa đàm: Đẩy mạnh Quản trị Công ty trong Giai đoạn Bình thường Mới
11:40 – 12:00

Các sự kiện khác:

 • Công bố Báo cáo kết quả khảo sát về Thù lao HĐQT 2020 tại Việt Nam
 • Công bố kết quả ACGS 2019 của Việt Nam
12:00 – 13:30Ăn trưa và Giao lưu

 

To be updated

Tài liệu Diễn đàn đang được cập nhât.

IN PARTNERSHIP WITH | HỢP TÁC VỚI

IN PARTNERSHIP WITH | HỢP TÁC VỚI

FOUNDER | TỔ CHỨC SÁNG LẬP
OTHER PARTNERS | ĐỐI TÁC KHÁC

CONTACT | LIÊN HỆ

CONTACT | LIÊN HỆ

Address | Địa chỉ

Vietnam Institute of Directors
CTCP DNXH Viện Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Việt Nam (VIOD)
8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

E-mail
info@viod.vn

Hotline:
+84 936 249 697

Copyright © 2020 by Vietnam Institute of Directors. All rights reserved.
© 2020 Bản quyền thuộc về Công Ty Cổ Phần Doanh Nghiệp Xã Hội Viện Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Việt Nam.