Tải Phiếu Đăng ký Chương trình Chuyên sâu về Ủy ban kiểm toán (ACMP7) TẠI ĐÂY hoặc Đăng ký trực tuyến theo các thông tin bên dưới.

 

Lưu ý: các thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc


Thông tin xuất hóa đơn GTGT
Thông tin người nhận hóa đơn GTGT
Thông tin chuyển khoản

Tên công ty: CT CP DNXH VIEN THANH VIEN HDQT VIET NAM
Tên viết tắt: VIOD
Số tài khoản: 0301000397041 (VND)
Tên ngân hàng: Vietcombank
Chi nhánh: Hoan Kiem Branch, Ha Noi

Điều khoản và Điều lệ:

1.Do số lượng ghế hạn chế, đơn đăng ký chỉ được xác nhận qua email khi thanh toán thành công. Nếu chưa nhận được thư xác nhận trước ngày diễn ra Chương trình, công ty hoặc cá nhân đăng ký có trách nhiệm liên hệ với chúng tôi để xác nhận.
2.Tất cả các thanh toán phải được thực hiện thành công không muộn hơn ngày 23/03/2021
3.Hóa đơn GTGT sẽ được gửi đến công ty hoặc cá nhân theo địa chỉ đăng ký trong vòng 7 ngày làm việc sau khi Chương trình chính thức kết thúc
4.Phí đăng ký tham dự sẽ không được hoàn trả trong trường hợp thành viên không tham dự

* VIOD có quyền thay đổi các điều khoản và điều lệ nêu trên và không có trách nhiệm thông báo với các bên liên quan

———————–

Data protection

We may use your personal data for the purposes of events administration, informing you about upcoming relevant events and complying with our regulatory obligations.
You can update your information by contacting VIOD (email: info@viod.vn ) at any time. We may share information with our suppliers, sponsors of events, and with our auditors.