16/05/2024

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT - DCP26

Chi tiết
18/07/2024

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT - DCP27

Chi tiết

TẠI SAO CẦN QUẢN TRỊ CÔNG TY TỐT?

Nhiều nghiên cứu cho thấy các công ty có điểm số quản trị công ty cao hoạt động hiệu quả hơn và thường gặp ít rủi ro hơn. Hơn thế nữa, quản trị công ty tốt có thể giúp các công ty cải thiện sự tin tưởng của nhà đầu tư, nhờ đó dẫn đến phát triển kinh tế vững mạnh hơn.

Nhiều công ty trong nước đã áp dụng thông lệ quản trị tốt nhờ xây dựng HĐQT có cơ cấu phù hợp, khung quản trị rủi ro và kiểm soát tốt hơn và cơ chế công bố thông tin mạnh lạc hơn cùng các thay đổi khác, và nhờ đó thu được nhiều lợi ích bao gồm cải thiện hiệu suất, giảm nhẹ sự cố rủi ro, tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn và nâng cao uy tín.

VIOD NEWSLETTER – Tháng 03/2024

Tháng 03 năm 2024 đánh dấu cột mốc đặc biệt – kỷ niệm hành...
Đăng ký nhận bản tin VIOD

NGHỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

HÀNH TRÌNH
NGHỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

05 Bước

1
Nhận thức về Nghề QTCT
Webinar/GAP
2
Nâng cao kiến thức về Nghề QTCT
Các chương trình đào tạo DCP
3
Phát triển các kỹ năng chuyên môn
Các chương trình đào tạo chuyên sâu
4
Cập nhật kiến thức chuyên môn
Tham khảo các tài liệu chuyên môn, báo cáo và ấn phẩm định kỳ do các chuyên gia biên tập soạn thảo
5
Tham gia mạng lưới Thành viên
Tham gia các hoạt động dành cho các thành viên trong Mạng lưới Thành viên HĐQT

Chương trình Thành viên Cá nhân (IMP)

Chương trình Thành viên Cá nhân (Individual Membership Program - IMP) của VIOD là chương trình đầu tiên tại Việt Nam nhằm mục đích truyền cảm hứng và kết nối những người làm nghề Quản trị Công ty (QTCT); nâng cao kiến thức, kinh nghiệm thông qua những hoạt động thiết thực để phát triển bền vững; đồng thời, tôn vinh những giá trị của người làm nghề QTCT.

Xem thêm
about01
about02

Chương trình Thành viên Doanh nghiệp (CMP)

Chương trình Thành viên Doanh nghiệp (Corporate Membership Program - CMP) là chương trình đầu tiên và duy nhất dành cho các doanh nghiệp Việt Nam mong muốn tiên phong tham gia mạng lưới các công ty quản trị tốt, có chuẩn mực và hiệu quả để cùng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thông qua việc kết nối mạng lưới các công ty, các thành viên tham dự, các diễn đàn, hội nghị, hội thảo và chương trình chuyên sâu được tổ chức bởi VIOD và các đối tác, để gia tăng giá trị nghề nghiệp của đội ngũ những người quản trị công ty.

Xem thêm
THÀNH VIÊN SÁNG LẬP
THÀNH VIÊN CMP BẠCH KIM
THÀNH VIÊN CMP VÀNG